GreekEnglish

 

Με βάση τα επίσημα στοιχεία, η Ελληνική Αποστολή κατέλαβε φέτος σε παγκόσμιο επίπεδο την 3η θέση στο Excel 2013 (Κυριάκος Χατζηευθυμιάδης), την 16η στο PowerPoint 2013 (Τάσος Μελάς) και την 30η θέση στο Word 2013 (Γιώτα Μπότου)!

Στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ Α.Ε. φιλοξενήθηκε ρεπορτάζ για τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Microsoft Office Specialist. Ο χάλκινος Παγκόσμιος Πρωταθλητής Κυριάκος Χατζηευθυμιάδης ήταν το κεντρικό πρόσωπο και έγινε αναλυτκή αναφορά στις πολύ σημαντικές θέσεις που κατέλαβαν οι άλλοι δύο Έλληνες Πρωταθλητές, Γιώτα Μπότου και Τάσος Μελάς.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα.

Άρθρο του Ηλία Δ. Τζαννή με τίτλο "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΠΟΥ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ"

Διαβάστε το άρθρο εδώ.

Άρθρο του Ηλία Δ. Τζαννή για τη νομοθεσία των ηλεκτρονικών αρχείων και τον Κανονισμό 910/2014 του ΕΕ

Διαβάστε το άρθρο εδώ.

ΦΥΛΑΚΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

pexels-photo-121521


Διάρκεια Σεμιναρίου: 25 ώρες

Σκοπός σεμιναρίου είναι η κάλυψη αναγκών στο χώρο της ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων μέσα από ειδικευμένες γνώσεις προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τα απαιτούμενα προσόντα για την άσκηση της παραπάνω δραστηριότητας. Με την παρακολούθηση του παραπάνω προγράμματος επιτυγχάνεται το άρτιο γνωστικό υπόβαθρο του εκπαιδευομένου.


Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει σε επαγγελματίες του χώρου των Ι.Ε.Π.Υ.Α. και παρέχει άρτια και ολοκληρωμένη εκπαίδευση συμφώνα με τις απαιτήσεις τόσο του IMO όσο και του κώδικα I.S.P.S. οι οποίες όμως είναι συμβατές με την ευρωπαϊκή όσο και με την ελληνική νομοθεσία.


Το προσωπικό παροχής υπηρεσιών ασφάλειας το οποίο εργάζεται εντός λιμενικής εγκατάστασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές επιταγές οι οποίες περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004 υποχρεωτικά απαιτείται να κατέχει την άδεια εργασίας η οποία περιγράφεται στο άρθρο 3 του Ν.2518/1997 και να είναι εκπαιδευμένο η αποδεδειγμένα να έχει εκπαιδευτεί από αναγνωρισμένα προς τον σκοπό αυτό εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού η των χωρών της Ευρωπαϊκής ένωσης πριν αναλάβει καθήκοντα στην λιμενική εγκατάσταση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του της παραγράφου 18.2 του B μέρους κώδικα I.S.P.S.

Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι παραπάνω αποκτηθείσες γνώσεις θα οδηγούν σε πιστοποίηση μέσω εξετάσεων των παραπάνω προσόντων των υποψηφίων οι οποίοι θα είναι σε θέση εφόσον προληφθούν από Α.Ο.Α. ή εταιρείες Ι.Ε.Π.Υ.Α. να αναλάβουν καθήκοντα ως φύλακες λιμενικής εγκατάστασης.

Ως “αναγνωρισµένος οργανισµός ασφάλειας”, νοείται ο οργανισµός ο οποίος διαθέτει την απαραίτητη εµπειρογνωµοσύνη σε θέµατα ασφάλειας και την απαραίτητη γνώση των λειτουργιών πλοίου και λιµένα και είναι εξουσιοδοτηµένος να διενεργεί τις δραστηριότητες αξιολόγησης ή διαπίστωσης ή έγκρισης ή πιστοποίησης, οι οποίες απαιτούνται από το µέρος Α του Κώδικα ISPS.

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης:
 • Εργασίες
 • Ερωτήσεις-Απαντήσεις
 • Συζήτηση
 • Ασκήσεις σε ομάδες
 • Ανακεφαλαίωση με ερωτήσεις
 • Μελέτη περίπτωσης
 • Παίξιμο ρόλων

 Μετά το τέλος της εκπαίδευσης οι υποψήφιοι συμμετέχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού Certified Port Security Assistant - Πιστοποιημένος Φύλακας Λιμενικών εγκαταστάσεων

Περιεχόμενο Σεμιναρίου:
 • ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ / ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΠΥΕΑ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS – ΕΝΝΟΙΕΣ
 • Α.Α.Λ.Ε. - Σ.Α.Λ.Ε.
 • Ο.Μ.Κ. – Α.Ε.Μ.
 • ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ / ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΣΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Όσοι εκπαιδευτικοί φορείς ενδιαφέρονται να διενεργήσουν το παραπάνω εξειδικευμένο σεμινάριο μπορούν να επικοινωνήσουν με την ACTA για περισσότερες πληροφορίες.


 

Θέλω να εκπαιδευτώ ως:
 1. *Η συμπλήρωση και αποστολή της παρακάτω φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.
 2. (*)
  Άκυρο Εισαγωγή
 3. Ονοματεπώνυμο & Full Name(*)
  Please let us know your name.
 4. E-Mail(*)
  Please let us know your email address.
 5. Τηλέφωνο & Phone(*)
  Please write a subject for your message.
 6. Μήνυμα & Message
  Please let us know your message.
 7. anti-spam(*)
  anti-spam
  Άκυρο Εισαγωγή

 

 

Σελίδα 1 από 29

Θέλω να γίνω

anazitisi kentrou

Αναζήτηση Εξετάσεων

 

elegxos esyd

elegxos pistopoiitikou

Είσοδος Συνεργατών ACTA

 

elegxos pistopoiitikou