Ειδικός στον Πολιτιστικό Τουρισμό

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 5
Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαΠολιτιστικός Τουρισμός και Πιστοποίηση ACTA σε αυτόν; Ο πιο αποδοτικός στόχος που μπορείς να βάλεις για το μέλλον σου!

Ο τουρισμός είναι ένας από τους κύριους τομείς της Οικονομίας, ιδίως στις μεσογειακές χώρες. Ο Πολιτιστικός Τουρισμός, στο πλαίσιο της γενικής εξέλιξης του κλάδου, βρίσκεται σε ανάπτυξη. Αποτελεί μια αναπτυσσόμενη βιομηχανία, με πολλές ευκαιρίες απασχόλησης ανά τον κόσμο.

Οι τουριστικές επιχειρήσεις, μακριά πλέον από το αποκλειστικά εποχικό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα», κοιτάζουν μπροστά. Πρωτοπορούν, πρωτοτυπούν και εμπιστεύονται τις ιδέες των εξειδικευμένων επαγγελματιών του Πολιτιστικού Τουρισμού.

Την ίδια ώρα, οι επαγγελματίες με σαφή εξειδίκευση στον κλάδο είναι περιζήτητοι. Παρατηρείται αυξανόμενη ζήτηση για Ειδικούς στο εν λόγω πεδίο, άρα η ενασχόληση με το αντικείμενο είναι «πεδίο δόξης λαμπρόν» για όποιον αναζητά μια νέα επαγγελματική κατεύθυνση.

Μάλιστα, εν μέσω πανδημίας, τα κράτη αναζητούν τρόπους να θωρακίσουν το τουριστικό προϊόν τους. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τουρισμός που σχετίζεται με τον πολιτισμό μιας χώρας ή περιοχής δεν περισσεύει. Αντιθέτως, είναι ισχυρό κεφάλαιο και ασπίδα απέναντι σε κάθε αρνητική και γενικευμένη συνέπεια.

Ο Πολιτιστικός Τουρισμός και η Πιστοποίηση ACTA σε αυτόν είναι φράσεις και έννοιες αλληλένδετες. Είναι το αντικείμενο στο οποίο μπορείς να ξεχωρίσεις, αν κοιτάζεις και στοχεύεις μακροπρόθεσμα. Και είναι το ισχυρό χαρτί στα χέρια σου, αξιόπιστα και αποτελεσματικά, αν αναζητάς ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κατά την αναζήτηση εργασίας ή για την εξέλιξη της καριέρας σου.

*Η ανάπτυξη του σχήματος πιστοποίησης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Joint Qualification in the field of Cultural Tourism
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Το σχήμα πιστοποίησης Ειδικός στον Πολιτιστικό Τουρισμό είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.    English EN Greek EL
    Acta