Εξωτερικός Πωλητής

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 3

Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαΗ προώθηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, ως αποτέλεσμα της παραγωγικής ή εμπορικής - εισαγωγικής διαδικασίας μιας επιχείρησης, σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία των πωλήσεων που επάξια εκπροσωπείται από τον Εξωτερικό Πωλητή. Ο Εξωτερικός Πωλητής αναλαμβάνει το ρόλο της προώθησης και της επιχειρηματολογίας  αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα-οφέλη του προϊόντος με απόλυτο στόχο τη σωστή και ολοκληρωμένη πώληση του. Είναι ο σημαντικός συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην επιχείρηση που εκπροσωπεί και στον πελάτη Είναι εκείνος που «εξαντλεί» την στρατηγική διατήρησης, ανάπτυξης και μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων πωλήσεων που αναμένεται από αυτόν.

H ειδικότητα «Εξωτερικός πωλητής» πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις και τις δεξιότητές των υποψηφίων στον τομέα της πώλησης.

 
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Εξωτερικός Πωλητής ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Εμπόριο και Πωλήσεις που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.
Χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα, συμφωνείτε με την αποθήκευση και χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

English EN Greek EL