Επιθεώρηση Κατάταξης Ξενοδοχείων & Καταλυμάτων σε Αστέρια & Κλειδιά

Οι διαδικασίες αδειοδότησης και κατάταξης, των τουριστικών καταλυμάτων, από τον Ιανουάριο του 2015 έχουν αλλάξει πλήρως, όσον αφορά την κατηγοριοποίηση του καταλύματος σε κλειδιά (Ενοικιαζόμενα Δωμάτια Διαμερίσματα), ή αστέρια (Ξενοδοχεία). Ενώ από τα μέσα του 2017 έγινε και επιπλέον απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης. Οι πλέον ουσιαστικές μεταβολές της νέας νομοθεσίας αφορούν:

  • Την απεμπλοκή των κατά τόπους Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού Π.Υ.Τ. (πρώην ΕΟΤ). Οι Υπηρεσίες τουρισμού οι ΠΥΤ όπως μετονομάστηκε ο ΕΟΤ, πλέον έχουν μόνο καθήκοντα εποπτεύουσας αρχής, (διενεργούν ελέγχους για την ορθότητα των στοιχείων)
  • Την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων ηλεκτρονικά μέσα από συγκεκριμένες πλατφόρμες
  • Και τέλος την τήρηση φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον επιχειρηματία, όπου και θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στην αρχή εποπτείας, στην περίπτωση που γίνει έλεγχος στο κατάλυμα
  • Υφιστάμενα καταλύματα Τουριστικά καταλύματα τα οποία διαθέτουν σήμα λειτουργίας που εκδόθηκε πριν την 31-12-2014
  • Νέα τουριστικά καταλύματα Καταλύματα τα οποία απέκτησαν ή θα αποκτήσουν σήμα λειτουργίας μετά την 1-1-2015
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Το σχήμα πιστοποίησης CTE είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.