Επιθεώρηση Κατάταξης Ξενοδοχείων & Καταλυμάτων σε Αστέρια & Κλειδιά

Οι διαδικασίες αδειοδότησης και κατάταξης, των τουριστικών καταλυμάτων, από τον Ιανουάριο του 2015 έχουν αλλάξει πλήρως, όσον αφορά την κατηγοριοποίηση του καταλύματος σε κλειδιά (Ενοικιαζόμενα Δωμάτια Διαμερίσματα), ή αστέρια (Ξενοδοχεία). Ενώ από τα μέσα του 2017 έγινε και επιπλέον απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης. Οι πλέον ουσιαστικές μεταβολές της νέας νομοθεσίας αφορούν:

  • Την απεμπλοκή των κατά τόπους Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού Π.Υ.Τ. (πρώην ΕΟΤ). Οι Υπηρεσίες τουρισμού οι ΠΥΤ όπως μετονομάστηκε ο ΕΟΤ, πλέον έχουν μόνο καθήκοντα εποπτεύουσας αρχής, (διενεργούν ελέγχους για την ορθότητα των στοιχείων)
  • Την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων ηλεκτρονικά μέσα από συγκεκριμένες πλατφόρμες
  • Και τέλος την τήρηση φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον επιχειρηματία, όπου και θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στην αρχή εποπτείας, στην περίπτωση που γίνει έλεγχος στο κατάλυμα
  • Υφιστάμενα καταλύματα Τουριστικά καταλύματα τα οποία διαθέτουν σήμα λειτουργίας που εκδόθηκε πριν την 31-12-2014
  • Νέα τουριστικά καταλύματα Καταλύματα τα οποία απέκτησαν ή θα αποκτήσουν σήμα λειτουργίας μετά την 1-1-2015
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Το σχήμα πιστοποίησης CTE είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.
Χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα, συμφωνείτε με την αποθήκευση και χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Resize Font
Contrast