Επιθεώρηση Κατάταξης Ξενοδοχείων σε Αστέρια

Οι διαδικασίες αδειοδότησης και κατάταξης, των τουριστικών καταλυμάτων, από τον Ιανουάριο του 2015 έχουν αλλάξει πλήρως, όσον αφορά την κατηγοριοποίηση του καταλύματος σε κλειδιά (Ενοικιαζόμενα Δωμάτια Διαμερίσματα), ή αστέρια (Ξενοδοχεία). Ενώ από τα μέσα του 2017 έγινε και επιπλέον απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης. Οι πλέον ουσιαστικές μεταβολές της νέας νομοθεσίας αφορούν:

  • Την απεμπλοκή των κατά τόπους Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού Π.Υ.Τ. (πρώην ΕΟΤ). Οι Υπηρεσίες τουρισμού οι ΠΥΤ όπως μετονομάστηκε ο ΕΟΤ, πλέον έχουν μόνο καθήκοντα εποπτεύουσας αρχής, (διενεργούν ελέγχους για την ορθότητα των στοιχείων)
  • Την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων ηλεκτρονικά μέσα από συγκεκριμένες πλατφόρμες
  • Και τέλος την τήρηση φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον επιχειρηματία, όπου και θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στην αρχή εποπτείας, στην περίπτωση που γίνει έλεγχος στο κατάλυμα
  • Υφιστάμενα καταλύματα Τουριστικά καταλύματα τα οποία διαθέτουν σήμα λειτουργίας που εκδόθηκε πριν την 31-12-2014
  • Νέα τουριστικά καταλύματα Καταλύματα τα οποία απέκτησαν ή θα αποκτήσουν σήμα λειτουργίας μετά την 1-1-2015
Διαπιστευμένος φορέας από το ΕΣΥΔ

Η ACTA είναι διαπιστευμένος φορέας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012 για επιθεωρήσεις ξενοδοχείων σύμφωνα με τις εθνικές κανονιστικές διατάξεις.

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.    English EN Greek EL
    Acta