Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 75'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 6
Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA Σήμα Certified Secretaries Management Assistant | Το CSMA δημιουργήθηκε από την ACTA, σε συνεργασία με έμπειρους επαγγελματίες του χώρου της διοίκησης επιχειρήσεων και έπειτα από ενδελεχή καταγραφή των αναγκών των υψηλά ιστάμενων διοικητικά στελεχών των οργανισμών/επιχειρήσεων, με σκοπό να πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά, που θα τον βοηθήσουν αφενός να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο ευρύ πεδίο των αρμοδιοτήτων διοικητικογραμματειακής υποστήριξης, αφετέρου να διαφοροποιηθεί από τη διεκπεραιωτική λογική και να διαδραματίσει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Να λειτουργήσει δηλαδή, ως αναπόσπαστο μέλος της Διοίκησης του οργανισμού/επιχείρησης.
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Το Σχήμα Πιστοποίησης Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.    English EN Greek EL
    Acta