Πιστοποιημένος Ιατρικός Επισκέπτης

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας:
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 8
Certified PharmaceuOcal RepresentaOve (CPR) Η ACTA, Εταιρεία Έντασης Γνώσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χώρο της Ιατρικής Ενημέρωσης, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα διαθέτει μόνο ο Πιστοποιημένος Ιατρικός Επισκέπτης, δημιούργησε την πιστοποίηση Certfied PharmaceuOcal RepresentaOve. Με την πιστοποίηση αυτή, τόσο οι νέοι επαγγελματίες που επιθυμούν να ενταχθούν δυναμικά στο σχετικό κλάδο αλλά και όσοι απασχολούνται ήδη σε κάποια φαρμακευτική εταιρεία, μπορούν να αποδείξουν έμπρακτα ότι κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και τεχνικές που απαιτού νται για την αποτελεσματική εξάσκηση του επαγγέλματος του Ιατρικού Επισκέπτη.

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.
Χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα, συμφωνείτε με την αποθήκευση και χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

English EN Greek EL