Πιστοποιημένος Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60' + 120'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας:
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 4
Certified Educational Robotics Teacher Το CERT δημιουργήθηκε από την ACTA, σε συνεργασία με έμπειρους επαγγελματίες του χώρου της Εκπαίδευσης και της Ρομποτικής, με σκοπό να πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για να εκτελέσει με επιτυχία και αποτελεσματικότητα σε δραστηριότητες και μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής μέσα σε μία τάξη με ανήλικους μαθητές ηλικιών από 6 έως 16 ετών. Ο πιστοποιημένος καθηγητής ρομποτικής πιστοποιείται τόσο σε τεχνικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο των γνώσεών του καθώς η εκπαιδευτική ρομποτική απαιτεί γνώσεις πάνω στην φυσική, τα μαθηματικά, τον προγραμματισμό, την μηχανική και εν γένει τις νέες τεχνολογίες. Η πολυπλοκότητα του αντικειμένου καθώς και η απαιτήσεις της αγοράς απαιτούν διαβάθμιση του πιστοποιητικού σε 4 επίπεδα.
  • level 1: Βασικό επίπεδο γνώσεων - Ο εκπαιδευτής πιστοποιείται ότι μπορεί να εκτελεί δομημένα μαθήματα ρομποτικής σε παιδιά ηλικίας 6 έως 9 ετών.
  • level 2: Μεσαίο επίπεδο γνώσεων - Ο εκπαιδευτής πιστοποιείται ότι μπορεί να εκτελεί δομημένα μαθήματα ρομποτικής σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών.
  • level 3: Προχωρημένο επίπεδο γνώσεων - Ο εκπαιδευτής πιστοποιείται ότι μπορεί να εκτελεί τις γνώσεις του σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών προσαρμόζοντας το περιεχόμενο των μαθημάτων με επιτυχία ανάλογα με το τμήμα και τους στόχους που θέλει να πετύχει, καθώς και να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ρομποτικής μέτριας δυσκολίας.
  • level 4: Άριστο επίπεδο γνώσεων - Ο εκπαιδευτής πιστοποιείται ότι μπορεί να σχεδιάζει δραστηριότητες μαθημάτων εκπαιδευτικής ρομποτικής, να εφαρμόζει τις γνώσεις του σε μαθητές ηλικίας 6 έως 16 ετών και να συμμετέχει σε διαγωνισμού ρομποτικής υψηλού επιπέδου δυσκολίας.

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.







English EN Greek EL