Πωλητής Λιανικής

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60 Λεπτά
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 4
Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαΣτις μέρες μας η πώληση στο λιανικό κατάστημα σημαίνει εξυπηρέτηση του πελάτη. Κάθε πώληση έχει ως τελικό σκοπό την κάλυψη μιας ανάγκης ή μιας επιθυμίας του καταναλωτή. Ο τελευταίος αποδέκτης του προϊόντος πριν αυτό φτάσει στον τελικό καταναλωτή είναι ο λιανοπωλητής. Σκοπός του πωλητή λιανικής είναι η πώληση, η πληροφόρηση και η επεξήγηση του προς πώληση προϊόντος στον καταναλωτή. Γίνεται λοιπόν κατανοητό γιατί οι πωλητές λιανικής, παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιβίωση και στην ευημερία της επιχείρησης στην οποίαν εργάζονται. H ειδικότητα «Πωλητής Λιανικής» πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις και τις δεξιότητές των υποψηφίων στον τομέα της λιανικής πώλησης.
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Πωλητής Λιανικής ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Εμπόριο και Πωλήσεις που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.
Χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα, συμφωνείτε με την αποθήκευση και χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

English EN Greek EL