Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 4
Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαΩς Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων ορίζεται ο εργαζόμενος στον Ιδιωτικό ή ∆ημόσιο τομέα, ο οποίος εργάζεται στην δημιουργία και διαχείριση Βάσεων Δεδομένων που χρησιμοποιούνται από όλες τις εφαρμογές του οργανισμού, της επιχείρησης ή της υπηρεσίας. Συνοπτικά, ο Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων μελετά και υλοποιεί λύσεις βάσεων δεδομένων για την οργάνωση και διαχείριση των δεδομένων ενός οργανισμού, μίας επιχείρησης ή μίας υπηρεσίας με σκοπό την καλή λειτουργία τους.
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Ψηφιακή Τεχνολογία που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.
Χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα, συμφωνείτε με την αποθήκευση και χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Resize Font
Contrast