Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 6
Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαΩς Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων ορίζεται ο εργαζόμενος που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει με επιτυχία διαδικασίες / διεργασίες σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας (πχ. προμήθειες πρώτων υλών, παραγωγικές διαδικασίες, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή, κλπ) σχετικές με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, καθώς επίσης και με τη ποιότητα αυτών.
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Διαχείριση Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Επισιτιστικός – Αγροτικός Τομέας και Τρόφιμα που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.    English EN Greek EL