Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 3
Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαΤο επάγγελμα του εργαζόμενου ως Στέλεχος Υποστήριξης Εφοδιαστικής Αλυσίδας χαρακτηρίζεται από ένα ετερογενές πλήθος περιλαμβανομένων δραστηριοτήτων. Σχετίζεται, αλλά και διαφοροποιείται από συναφή επαγγέλματα και κυρίως αυτό του υπαλλήλου γραφείου, αλλά και αυτό του αποθηκάριου ή υπάλληλου αποθήκης. Είναι σαφές ότι το εν λόγω επάγγελμα περιορίζεται μεν σε αποκλειστικά επικουρικό ρόλο, εκτείνεται δε σε μεγάλο φάσμα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης που άπτονται της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης π.χ. προμήθειες εμπορευμάτων ή πρώτων υλών, μεταφορές αποθήκευση customer service, διανομή.
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Εφοδιαστική Αλυσίδα που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.    English EN Greek EL