Σύμβουλος Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 5
Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαΣκοπός του επαγγέλματος είναι η παροχή υποστήριξης σε δομές ηλεκτρονικού εμπορίου τόσο στη φάση ανάπτυξης όσο και στη διάρκεια λειτουργίας τους. Ο ειδικός ηλεκτρονικού εμπορίου σχεδιάζει, διαχειρίζεται και συντηρεί συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου. Δηλαδή αποφασίζει για την αρχιτεκτονική του τόπου, επιλέγει και επιβλέπει την ανάπτυξη των τεχνολογιών λογισμικού που θα χρησιμοποιηθούν, συμμετέχει στη σύνταξη της πολιτικής για την ασφάλεια υλικού και δεδομένων, καταστρώνει τη στρατηγική προώθησης, ενημερώνεται για νέες εφαρμογές και τεχνολογίες σχετικές με την ανάπτυξη και διαχείριση υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου. Συγκεκριμένα, αντικείμενο της εργασίας του είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η διαχείριση δικτύων ηλεκτρονικού εμπορίου. Εποπτεύει τη δημιουργία και συντήρηση των βάσεων δεδομένων του τόπου και όλων των τεχνολογιών που θα εφαρμοστούν. Τέλος, είναι γνώστης της νομοθεσίας και των ιδιαιτεροτήτων της αγοράς του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ ηγείται και της ομάδας προώθησης και προβολής του δικτυακού τόπου.
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Σύμβουλος Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Εμπόριο και Πωλήσεις που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.
Χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα, συμφωνείτε με την αποθήκευση και χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

English EN Greek EL