Τεχνικός Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Και Δικτύων

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 4
Ο Τεχνικός Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων ελέγχει και εφαρμόζει λύσεις ασφάλειας στον τομέα των Εφαρμογών, Λειτουργικών Συστημάτων και Δικτύων Δεδομένων σύμφωνα με τα επίπεδα ασφάλειας και τη χρήση των διαθέσιμων εργαλείων ασφάλειας που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση. Για το σκοπό αυτό συνδυάζει στοιχεία υλικού και λογισμικού.
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Τεχνικός Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Ψηφιακή Τεχνολογία που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.English EN Greek EL