Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 4
Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαΟ Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων υλοποιεί λύσεις στον τομέα των Δικτύων και των Πληροφορικών Συστημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Για το σκοπό αυτό συνδυάζει στοιχεία υλικού και λογισμικού και δημιουργεί έτσι σύνθετα συστήματα, όπως σύνθεση Η/Υ, Windows Server, δίκτυα βασισμένα σε περιβάλλον διασύνδεσης Windows, εργαλεία διαχείρισης δικτύων, DNS, TCP/IP, διαδικασία επίλυσης ονομάτων, πρωτόκολλα και τοπολογίες δικτύων. Για τον σκοπό αυτό:
  • Συμμετέχει στην καταγραφή και ανάλυση των αναγκών του πελάτη υπό την καθοδήγηση μηχανικού Πληροφορικής ή Δικτύων
  • Συμμετέχει στον σχεδιασμό του Δικτύου και των πληροφορικών συστημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες που καταγράφηκαν υπό την καθοδήγηση μηχανικού Πληροφορικής ή Δικτύων
  • Εγκαθιστά, συντηρεί και διαχειρίζεται τα Δίκτυα Δεδομένων, τα πληροφορικά συστήματα και τις υπομονάδες τους.
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Ψηφιακή Τεχνολογία που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.English EN Greek EL