Τουριστικός Αντιπρόσωπος – Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 5

Ο πιστοποιημένος στην Τουριστικός Αντιπρόσωπος – Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου θα είναι σε θέση να γνωρίζει:

  • Τα είδη τουριστικών πρακτορείων
  • Τον σχεδιασμό και την οργάνωση των τουριστικών πακέτων
  • Τα είδη του τουρισμού
  • Την περιγραφή εργασίας τουριστικών αντιπροσώπων
  • Τον Σχεδιασμό & Διαχείριση συστήματος εξυπηρέτησης πελατών
  • Τις τεχνικές αποτελεσματικής τηλεφωνικής εξυπηρέτησης
  • Τα Διαχειριστικά Συστήματα κρατήσεων
  • Τις τεχνικές αύξησης πωλήσεων
  • Τον αθλητισμός & την ψυχαγωγία στον τουρισμό
  • Την Κουλτούρα / Πολιτισμικές Συνήθειες τουριστών
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Υπάλληλος Τουριστικός Αντιπρόσωπος – Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τομέα τουρισμού που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα μ ε το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.