Τουριστικός Αντιπρόσωπος – Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 5

Ο πιστοποιημένος στην Τουριστικός Αντιπρόσωπος – Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου θα είναι σε θέση να γνωρίζει:

  • Τα είδη τουριστικών πρακτορείων
  • Τον σχεδιασμό και την οργάνωση των τουριστικών πακέτων
  • Τα είδη του τουρισμού
  • Την περιγραφή εργασίας τουριστικών αντιπροσώπων
  • Τον Σχεδιασμό & Διαχείριση συστήματος εξυπηρέτησης πελατών
  • Τις τεχνικές αποτελεσματικής τηλεφωνικής εξυπηρέτησης
  • Τα Διαχειριστικά Συστήματα κρατήσεων
  • Τις τεχνικές αύξησης πωλήσεων
  • Τον αθλητισμός & την ψυχαγωγία στον τουρισμό
  • Την Κουλτούρα / Πολιτισμικές Συνήθειες τουριστών
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Υπάλληλος Τουριστικός Αντιπρόσωπος – Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τομέα τουρισμού που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα μ ε το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.Χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα, συμφωνείτε με την αποθήκευση και χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.