Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα – Σερβιτόρος

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 4

Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαΟ πιστοποιημένος στην ειδικότητα Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα - Σερβιτόρος θα είναι σε θέση να γνωρίζει:

  • Τις γενικές αρχές λειτουργίας εστιατορίου και κουζίνας
  • Τη δομή επισιτιστικού τομέα
  • Τη λειτουργία εστιατορίου
  • Τη λειτουργία μπαρ
  • Τα σκεύη και τους τρόπους σερβιρίσματος
  • Τεχνικές για την αύξηση πωλήσεων
  • Τους κανόνες συμπεριφοράς και ηθικής τουρισμού
  • Τη διαχείριση των παραπόνων των πελατών
  • Τις αρχές ασφάλειας και υγιεινής στις επισιτιστικές επιχειρήσεις
  • Τον τρόπο οικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης μιας επιχείρησης
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα - Σερβιτόρος ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τομέα τουρισμού που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα μ ε το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.
Χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα, συμφωνείτε με την αποθήκευση και χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

English EN Greek EL