Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα – Σερβιτόρος

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 4

Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαΟ πιστοποιημένος στην ειδικότητα Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα - Σερβιτόρος θα είναι σε θέση να γνωρίζει:

 • Τις γενικές αρχές λειτουργίας εστιατορίου και κουζίνας
 • Τη δομή επισιτιστικού τομέα
 • Τη λειτουργία εστιατορίου
 • Τη λειτουργία μπαρ
 • Τα σκεύη και τους τρόπους σερβιρίσματος
 • Τεχνικές για την αύξηση πωλήσεων
 • Τους κανόνες συμπεριφοράς και ηθικής τουρισμού
 • Τη διαχείριση των παραπόνων των πελατών
 • Τις αρχές ασφάλειας και υγιεινής στις επισιτιστικές επιχειρήσεις
 • Τον τρόπο οικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης μιας επιχείρησης
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα - Σερβιτόρος ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τομέα τουρισμού που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα μ ε το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.  English EN Greek EL