Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης Πελατών

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 7

Ο πιστοποιημένος στην Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης πελατών θα είναι σε θέση να γνωρίζει:

 • Την τουριστική νομοθεσία σε βασικές συναλλαγές με τουρίστες
 • Τα κυριότερα τουριστικά προϊόντα
 • Την αντιστοιχία υπηρεσιών διαμονής και τουριστών
 • Την 24ωρη διαδικασία ενημέρωσης και παρακολούθησης λογαριασμών
 • Τα σύγχρονα θέματα εξυπηρέτησης
 • Τα συστήματα διαχείρισης (PMP)
 • Τις βασικές αρχές λειτουργίας υποδοχής
 • Τις βασικές αρχές πωλήσεων,
 • Τις βασικές αρχές αύξησης πωλήσεων
 • Τη χρήση νέων τεχνολογιών στην υπηρεσία υποδοχής
 • Την Ξενοδοχειακή διοίκηση και βασικές αρχές λογιστικής
 • Το τμήμα της υποδοχής
 • Υπηρεσία Υπνοδωματίων
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τομέα τουρισμού που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα μ ε το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.