Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης Πελατών

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 7

Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαΟ πιστοποιημένος στην Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης πελατών θα είναι σε θέση να γνωρίζει:

 • Την τουριστική νομοθεσία σε βασικές συναλλαγές με τουρίστες
 • Τα κυριότερα τουριστικά προϊόντα
 • Την αντιστοιχία υπηρεσιών διαμονής και τουριστών
 • Την 24ωρη διαδικασία ενημέρωσης και παρακολούθησης λογαριασμών
 • Τα σύγχρονα θέματα εξυπηρέτησης
 • Τα συστήματα διαχείρισης (PMP)
 • Τις βασικές αρχές λειτουργίας υποδοχής
 • Τις βασικές αρχές πωλήσεων,
 • Τις βασικές αρχές αύξησης πωλήσεων
 • Τη χρήση νέων τεχνολογιών στην υπηρεσία υποδοχής
 • Την Ξενοδοχειακή διοίκηση και βασικές αρχές λογιστικής
 • Το τμήμα της υποδοχής
 • Υπηρεσία Υπνοδωματίων
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τομέα τουρισμού που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα μ ε το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.
Χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα, συμφωνείτε με την αποθήκευση και χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Resize Font
Contrast