facebook

Inclusive Leadership – Νέο Σχήμα Πιστοποίησης από την ACTA σε συνεργασία με την Humanis

Fb Thumb

Inclusive Leadership – Νέο Σχήμα Πιστοποίησης από την ACTA σε συνεργασία με την Humanis

Σε μια εποχή που η ανάγκη για διαφορετικότητα, ένταξη και συμπερίληψη στο χώρο εργασίας καθίσταται όλο και πιο επιτακτική, η ΑCTA-Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κορυφαίος φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού και μέλος του TÜV AUSTRIA Group, παρουσιάζει το καινοτόμο σχήμα πιστοποίησης για τη Συμπεριληπτική Ηγεσία, το οποίο θα διενεργηθεί, από πλευράς Εκπαίδευσης, από την εταιρεία Ανθρωπίνου Δυναμικού και Παροχής Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών Ηumanis Υour HR Partner. Το νέο αυτό σχήμα πιστοποίησης θα αξιολογεί τις δεξιότητες των στελεχών μιας επιχείρησης, ως προς την εφαρμογή των πρακτικών, που προάγουν τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη.

Το Ιδιωτικό σχήμα Πιστοποίησης «Inclusive Leadership» θα αποτελείται από 4 υποσχήματα (modules), που περιγράφουν την κουλτούρα μιας διαφορετικής, ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς εργασία. Ο κύριος στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος και της Πιστοποίησης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, που θα διενεργηθούν από την Humanis και την ACTA αντίστοιχα, είναι να καταρτίσει και να πιστοποιήσει εργαζόμενους και στελέχη, τα οποία θα μπορούν να αναγνωρίζουν, να εκτιμούν και να ενσωματώνουν την πολυμορφία των ανθρώπινων πόρων, στην καρδιά της επιχειρηματικής στρατηγικής τους. Μέσα από διαδραστικές ασκήσεις, ανταλλαγή εμπειριών, ομαδικές συζητήσεις και ανάπτυξη στρατηγικών πρακτικών, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προετοιμάζει και εφοδιάζει τα στελέχη με γνώση και δεξιότητες, μετατρέποντάς τους σε επιτυχημένους πρεσβευτές μιας συμπεριληπτικής και ισότιμης οργανωσιακής κουλτούρας.

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν και θα πιστοποιηθούν για τα κάτωθι :

  • Στρατηγικές για την αναγνώριση, αντιμετώπιση και πρόληψη των διακρίσεων και μοτίβων αποκλεισμού στο χώρο εργασίας
  • Καθημερινές πρακτικές για την προώθηση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης
  • Ηγετικές δεξιότητες για την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος εργασίας που υποστηρίζει την ισότητα και την συμπερίληψη
  • Εφαρμογή συμπεριληπτικών πρακτικών για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας ισότητας και συμπερίληψης

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέγουν ένα ή περισσότερα υποσχήματα (modules) στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν και θα εκδίδεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό «Inclusive Leadership» όπου θα αναγράφονται τα υποσχήματα (modules), στα οποία έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς.

 

Ο Διευθυντής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ACTA ΑΕ, Θανάσης Γκέγκας δήλωσε σχετικά:

Το οικοσύστημα εταιριών της TÜV AUSTRIA Hellas λειτουργεί πρωτοποριακά και στην πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων, με αιχμή του δόρατος την  ACTA AE, τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προσφέροντας στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να τεκμηριώσουν, πέραν κάθε αμφιβολίας, την εταιρική προσέγγιση Βιωσιμότητας (ESG Approach) στον πυλώνα της Κοινωνίας και ιδιαίτερα στη διάσταση της συμπερίληψης και της διαφορετικότητας. Το συγκεκριμένο ιδιωτικό σχήμα πιστοποίησης πέραν από εχέγγυο αξιοπιστίας λειτουργεί και σαν εργαλείο ενίσχυσης της εταιρικής προστιθέμενης αξίας και της δόμησης μίας κουλτούρας που μπορεί να προσδώσει το αναγκαίο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.”

Η εκπρόσωπος της Ηumanis, Μαίρη Μπιτούνη δήλωσε σχετικά:

Η αλλαγή mindset και η εφαρμογή των αντίστοιχων συμπεριφορών  στην πράξη αποτελούσε πάντα για εμάς πρόκληση για την μεγιστοποίηση του ROI τόσο για τους συμμετέχοντες στα προγράμματα μας αλλά και για τις εταιρίες που επιλέγουν να συνεργαστούν με εμάς. Ο ηγέτης με συμπεριληπτικές δεξιότητες και συμπεριφορές  αποτελεί πλέον μονόδρομο στην επιτυχία των στρατηγικών στόχων των εταιριών, και την αξιοποίηση και παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού για να συμβάλει με ενδιαφέρον και δημιουργικότητα στο αποτέλεσμα. Το συγκεκριμένο σχήμα πιστοποίησης αποτελεί για εμάς, πέρα από την αναγνώριση για την ποιότητα στη μεθοδολογία και στο περιεχόμενο των προγραμμάτων μας,  την ιδιαίτερη ικανοποίηση για τη συμβολή μας στη διαμόρφωση ενός υγειούς, ελκυστικού και αποτελεσματικού εργασιακού περιβάλλοντος που προσδίδει αξία στους ανθρώπους, στην κοινωνία και στο επιχειρείν.”

 

Λίγα λόγια για την TÜV AUSTRIA Hellas

H TÜV AUSTRIA HELLAS είναι ανεξάρτητος οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, εκπαίδευσης, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων, τη νομοκανονιστική συμμόρφωση, τις εργαστηριακές αναλύσεις/ δοκιμές, την πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων καθώς και σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις για ψηφιακές εκπαιδεύσεις. Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της εστιάζει στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών προς όφελος της ποιότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού τους. Το πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνει επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της οικονομίας όπως ο αγροδιατροφικός, ο τουριστικός, ο βιομηχανικός, ο τομέας των ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων, της ενέργειας, ο κατασκευαστικός, κ.α. Παράλληλα εστιάζει και στο εκπαιδευτικό κομμάτι, μέσω του εκπαιδευτικού της κέντρου TÜV AUSTRIA ACADEMY, το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) επιπέδου ΙΙ.

www.tuvaustriahellas.gr

www.tuvaustria.academy

 

Λίγα λόγια για την ACTA

Η ACTA – Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στα 17+ χρόνια της επιτυχημένης της λειτουργίας, προσφέρει στους ανθρώπους μια διαφορετική διαδρομή για ένα σίγουρο επαγγελματικό μέλλον. Με ειλικρίνεια στην προσέγγιση της και ποιότητα στις υπηρεσίες της, η ACTA πιστοποιεί τις δεξιότητες που αποκτούν τα άτομα σε ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων καλύπτοντας κάθε απαίτηση της αγοράς εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η ACTA, συνάπτοντας μια στρατηγική συνεργασία με την TÜV AUSTRIA, οργανισμό πιστοποιήσεων με διεθνή παρουσία σε 41 χώρες, προετοιμάζεται και η ίδια, δίνοντας το παράδειγμα του εταιρικού μετασχηματισμού. Με περισσότερα από 120.000 πιστοποιητικά επαγγελματικών δεξιοτήτων, η ACTA είναι ο κορυφαίος οργανισμός πιστοποίησης επαγγελματικών δεξιοτήτων της χώρας μας. Ως μέλος πια της TÜV AUSTRIA, η αξιοποίηση του διεθνούς δικτύου του Group αποτελεί μια από τις βασικές στρατηγικές της επιδιώξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: https://acta-edu.gr/

 

Σχετικά με τη Humanis

Σχετικά με τη Humanis H Humanis αποτελεί ένα Learning Hub με εμπειρία 20 + ετών και πετυχημένη πορεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Συνεργάζεται με εξειδικευμένους  συνεργάτες, στην Ευρώπη και την Αμερική, που διακρίνονται  στην ανάπτυξη mindset και δεξιοτήτων. Η ομάδα της Humanis αποτελείται από 6 συνεργάτες διαφορετικής κουλτούρας και 10  ειδικοτήτων, που προσφέρουν αξία διαφορετικής γνώσης, εμπειριών και εξειδικευμένης προσέγγισης. Η προστιθέμενη αξία που φέρνει στους οργανισμούς είναι η παροχή σύγχρονων λύσεων σε τεχνολογία (AI &Digital tools), η επιλογή και προσαρμογή των κατάλληλων λύσεων για upskilling ή mindset shift  που ταιριάζουν στην κουλτούρα της κάθε εταιρία  και τέλος η ολιστική προσέγγιση στη μάθηση, με σεβασμό στη διαφορετικότητα των συμμετεχόντων και του περιβάλλοντος τους,  και  μοναδικό σκοπό τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος μάθησης  και του ROI τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις.


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: https://humanis.gr/el/

 

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.Left Menu IconΜΕΝΟΥ
Acta