Διαπιστευμένα πιστοποιητικά

Τα παρακάτω πιστοποιητικά είναι διαπιστευμένα από το Ε.ΣΥ.Δ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17024:2012

Βασικές δεξιότητες Πληροφορικής

 

Digital Technologies

 

Εστίαση

 

Τεχνικός Τομέας, Περιβάλλον & Ενέργεια

 

Τρόφιμα και αγροτικός τομέας

 

Τουρισμός

 

Εμπόριο και πωλήσεις

 

Τραπεζικές υπηρεσίες

 

Διοίκηση

 

Μαγειρική Τέχνη

 

Logistics

 

Προστασία Δεδομένων

 

Εξοικονόμηση ενέργειας

 

Hazardous materials

 

Δημοσιογραφία

 

Εκπαίδευση

 

Υγεία και Πρόνοια

 

Καθαριότητα

 

Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης

 

English EN Greek EL
Acta