Διαπιστευμένα πιστοποιητικά

Τα παρακάτω πιστοποιητικά είναι διαπιστευμένα από το Ε.ΣΥ.Δ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17024:2012

Διοίκηση

 

Logistics

 

Τραπεζικές υπηρεσίες

 

Μαγειρική Τέχνη

 

Τρόφιμα και αγροτικός τομέας

 

Προστασία Δεδομένων

 

Εστίαση

 

Εμπόριο και πωλήσεις

 

Τουρισμός

 

Digital Technologies

 

Τεχνικός Τομέας, Περιβάλλον & Ενέργεια

 

Επιθεωρήσεις/ISO

 

Ξενοδοχειακά καταλύματα

 

Βασικές δεξιότητες Πληροφορικής

 

Εξοικονόμηση ενέργειας

 

Δημοσιογραφία

 

Hazardous materials

 

English EN Greek EL