Κατάλογος Πιστοποιημένων Φυσικών Προσώπων ΕΟΠΠΕΠ

ACTA

Παρακάτω δημοσιεύονται τα Πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ σε φυσικό πρόσωπο που εξέδωσε η ACTA για τα έτη 2017, 2018, 2019 και 2020.

 

2017          2018          2019          2020

ACTA-Infotest

Παρακάτω δημοσιεύονται τα Πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ σε φυσικό πρόσωπο που εξέδωσε η ACTA-Infotest για τα έτη 2017, 2018, 2019 και 2020.

 

2017          2018          2019          2020

English EN Greek EL