Κατάλογος Πιστοποιημένων Φυσικών Προσώπων ΕΟΠΠΕΠ

ACTA

Παρακάτω δημοσιεύονται τα Πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ σε φυσικό πρόσωπο που εξέδωσε η ACTA για τα έτη 2017, 2018 και 2019.

 

2017          2018          2019

ACTA-Infotest

Παρακάτω δημοσιεύονται τα Πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ σε φυσικό πρόσωπο που εξέδωσε η ACTA-Infotest για τα έτη 2017, 2018 και 2019.

 

2017          2018          2019

English EN Greek EL