facebook

Νομοθεσία

Προεδρικά Διατάγματα | 102. Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί με τις οδηγίες 2019/1833/ΕΕ και 2020/739/ΕΕ της Επιτροπής (Ε.Ε. L 262/17.10.2000, L 279/31.10.2019 και L 175/04.06.2020) & 103. Τροποποίηση του π.δ. 156/2004 «Περί κανονισμού στολής υπηρεσίας των μελών της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Α’ 125), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το π.δ. 123/2014 (Α’ 197).

Πρόσληψη ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή χώρων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Επιχειρήσεων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτών | Υπουργική Απόφαση 7017/7/1-Θ/2020 – ΦΕΚ 2965/Β/20-7-2020

Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173) | Νόμος υπ’ αριθμ. 4763 21.12.2020

Κανονισμός Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. | Αριθμ. K1/104717 ΦΕΚ 3393 (13.08.2020)

Έγκριση της ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο INFOTEST για χορήγηση πιστοποιητικών πληροφορικής αναγνωρίσιμων και από το ελληνικό δημόσιο.

Σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών (Αρ. 1/87231 ΦΕΚ 2146 Β (07-06-2019)

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α´ 193)

Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες δομές – Νόμος 4547

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) – Νόμος 4412/2016

Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4455 – ΦΕΚ 22/A/23-02-2017

Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4386/11-05-2016)

Παράρτημα ΑΣΕΠ: Γνώση Χειρισμού Η/Υ – Τρόπος Απόδειξης 22/01/2016

Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής − Αναγνώριση φορέων και αντιστοίχιση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής. (ΦΕΚ 2123/Β/01-08-2014)

Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής − Αναγνώριση φορέων και αντιστοίχιση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής. (ΦΕΚ 1263/Β/16-05-2014)

Αδειοδότηση φορέων διενέργειας εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης τεχνικών επαγγελμάτων, δυνάμει του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.3982/2011 (Α΄ 143). (ΦΕΚ 3133/Β/10-12-2013)

Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. (ΦΕΚ Α 193/17-09-2013)

Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων. (ΦΕΚ 1447/Β/14-06-2013)

Γενικός Ενιαίος Κανονισμός Εργασίας Διεξαγωγής των Φορτοεκφορτωτικών Εργασιών Λιμένος. ΦΕΚ 1230/Β/21-05-2013

Γενικός Ενιαίος Κανονισμός Εργασίας Διεξαγωγής των Φορτοεκφορτωτικών Εργασιών Λιμένος. ΦΕΚ 1230/Β/21-05-2013

Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών − καθορισμός δικαιολογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος». ΦΕΚ 1110/A/09-05-2013

Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών − καθορισμός δικαιολογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος του “Φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος”. ΦΕΚ 1110/A/09-05-2013

Διευκρινήσεις σε ερωτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις». Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.14553

Ωριαία αμοιβή εκπαιδευτών ενηλίκων. Νόμος 644/17-01-2013 (ΦΕΚ171/31-01-2013)

Απασχόληση τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας. Aθήνα 29-01-2013. Aρ. πρωτ: 2456/246

Νόμος 4111/2013 (ΦΕΚ Α 18/25-1-2013)

ΥΑ 29331/1135/27-12-2012 με τίτλο “Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας”

Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ (03-12-2012)

Επείγουσες Ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΦΕΚ 229/19-11-2012)

Προϋποθέσεις και όροι αδειοδότησης των φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης από τον ΕΟΠΠΕΠ (ΦΕΚ 3057/18-11-2012)

Νόμος Υπ’ Αριθ. 4093, “Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 201” (ΦΕΚ 222/12-11-2012)

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος – Νέα Υγειονομική Διάταξη 26 Οκτωβρίου 2012

Υποχρεωτική Υγειονομική Εκπαίδευση Επιχειρήσεων – Νέος Υγειονομικός Νόμος. Ενημερωτικό Σημείωμα για την νέα Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ 2718/8-10-2012) με ισχύ από 23 Οκτωβρίου 2012

Υπουργική Απόφαση με θέμα “Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της ΜΤΕ” ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 2884, 23 Οκτωβρίου 2012)

Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 115 – ΦΕΚ 200/A/17-10-2012

Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 2718/08-10-2012)

Δικαιώματα πολιτών και επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες (Μάρτιος 2012)

ΦΕΚ 2406/Β/31-10-2011 με τίτλο “Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών”

Νόμος 4009 για τη “Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.” (ΦΕΚ Α- 195/06.09.2011)

Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις. NOΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3982- ΦΕΚ 143/A/17-06-2011

Νόμος 3982 για την “Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 143/Α/17-06-2011)

Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτιση (ΕΣΔΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (ΦΕΚ 915/Β/20-05-2011)

Νόμος 3943 για την «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 66Α-ΑΡΘΡ 46_31 Μαρτίου 2011)

Υπουργική Απόφαση για τις “Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών” (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 472, 24 Μαρτίου 2011)

Νόμος 3879 για την “Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ 163_21 Σεπτεμβρίου 2010)

Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Νόμος 3850 (ΦΕΚ84/02-06-2010)

Τροποποίηση του Νόμου 3696 για την «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 71_19 Μαΐου 2010)

Νόμος 3848 για την “Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.”(ΦΕΚ Α-71/19.05.2010)

Νόμος 3839 για το “Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια.” (ΦΕΚ Α-51/29.03.2010)

Διαδικασία ενημέρωσης των Λιμενικών Αρχών για την παράλειψη καταβολής εισφορών από τους υπόχρεους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3482/2006 ΦΕΚ 1877/B/12-09-2008

Νόμος 3696 για την “Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις”(ΦΕΚ 177_25 Αυγούστου 2008)

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 303/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση εταιρειών και προσωπικού όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία υλοποίησης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων και των Ελεγκτικών Αρχών και φορέων του Επισήμου Ελέγχου Τροφίμων (ΦΕΚ 1616/17-08-2007)

Προϋποθέσεις για ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ ΚΥΑ 113613 (ΦΕΚ 1700B 21/11/2006)

Υπουργική Απόφαση για την “Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης”. (ΦΕΚ 1551/Β, 23 Οκτωβρίου 2006)

Έγκριση της ACTA από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ, Αθήνα 18/05/2006, Αρ. Πρωτ. Γ/12017)

Πιστοποίηση Επαγγελματικών Περιγραμμάτων (ΦΕΚ Β 566/8-5-2006)

Σύστημα Πιστοποίησης Προγραμμάτων, Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων (ΦΕΚ 1914/30-12-2005)

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πιστοποίησης και Περιοδικού Ελέγχου Φορέων Χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής ή Γνώσης Χειρισμού Η/Υ. (ΦΕΚ 1720/Β/08-12-2005)

Προεδρικό Διάταγμα 44/2005: Τροποποίηση ΠΔ 50/2001, περί καθορισμού προσόντων διορισμού στο Δημόσιο Τομέα (ΦΕΚ 63/Α/09-03-2005)

Προεδρικό Διάταγμα 44/2005: Τροποποίηση ΠΔ 50/2001, περί καθορισμού προσόντων διορισμού στο Δημόσιο Τομέα (ΦΕΚ 63/Α/09-03-2005)

Νόμος 3320/2005 για τη ρύθμιση των θεμάτων του προσωπικού του Δημόσιου Τομέα (ΦΕΚ 48/Α/23-02-2005)

Σύσταση “Φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση εταιρείας «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΑΕ” απαλλοτριώσεις για τον “Ταμιευτήρα ΥΗΕ Μεσοχώρας” και άλλες διατάξεις. (Νόμος 3066/ΦΕΚ252Α / 18-10-2002)

Προεδρικό Διάταγμα 50/2001: Καθορισμός προσόντων διορισμού στο Δημόσιο Τομέα (ΦΕΚ 39/Α/05-03-2001)

Νόμος 2472: “Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα” (ΦΕΚ 50/Α/10-04/1997)

Νομοθετικό Διάταγμα 1935 περί Ε.Ε.Σ. (ΦΕΚ 451A_09 Οκτωβρίου 1935)

ΦΕΚ για την Εκπαίδευση | Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις | Νόμος υπ’ αριθμ. 4386, αριθμός φύλου 83

Left Menu IconΜΕΝΟΥ
Acta