Έμαθες για την online Πλατφόρμα Εκπαίδευσης της ACTA;

Έμαθες για την online πλατφόρμα της ACTA και τις παροχές της;

Έμαθες για την online Πλατφόρμα Εκπαίδευσης της ACTA;

Online Πλατφόρμα | Έμαθες για τη νέα Πλατφόρμα της ACTA;

Πρόκειται για την Πλατφόρμα Σύγχρονης & Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης (ΟΣΤΚ), που είναι πλήρως εναρμονισμένη με το πλαίσιο των ποιοτικών προδιαγραφών για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (Αριθ. Πρωτ. 79732/27/07/2020 ΑΔΑ:6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ).

Μάθε περισσότερα ΕΔΩ και τηλεφώνησέ μας για λεπτομέρειες: 210 7239770, 2310 510 870.English EN Greek EL
Acta