facebook

Συμμόρφωση λειτουργίας της επιχείρησης σε συνθήκες πανδημικών κρίσεων

Fb Thumb

Συμμόρφωση λειτουργίας της επιχείρησης σε συνθήκες πανδημικών κρίσεων

ΤΟΥ Ε.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ COVID-19 ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΑΝΔΗΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ”

Σκοπός του Ε.Ε.Π. είναι η έμπρακτη υποστήριξή σας στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και στην ενίσχυση του βαθμού ετοιμότητας για την αντιμετώπιση πανδημικών κρίσεων που δύναται να προκύψουν στο μέλλον, διαμέσου της ενίσχυσης των γνώσεων σας και της κατανόησής σας, τόσο του θεσμικού πλαισίου όσο και των διαθέσιμων καλών πρακτικών και εργαλείων.

Tο σεμινάριο διεξάγεται σε συνεργασία με την ACTA AE –Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με παρουσία άνω των 20 ετών στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης και θα υλοποιηθεί σε δύο στάδια μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης.

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Ευθύμιος Θανασιάς – Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Στάδια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και Ημερομηνίες διεξαγωγής

ΣΤΑΔΙΟ 1 – ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (29/9/2022 έως 2/10/2022). Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εισέρχονται στην πλατφόρμα σε χρόνο που οι ίδιοι επιθυμούν, προκειμένου να ενημερωθούν δια μέσου σχετικού εκπαιδευτικού υλικού. Ταυτόχρονα, θα μπορούν να υποβάλουν σχετικά ερωτήματα, τα οποία θα συγκεντρωθούν, θα παραδοθούν στον εισηγητή και θα απαντηθούν κατά τη διάρκεια της σύγχρονης εκπαίδευσης.

ΣΤΑΔΙΟ 2 – ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (3/10/2022 & 4/10/2022). Θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση διάρκειας τριών ωρών και θα απαντηθούν σχετικά ερωτήματα από τον εισηγητή. Θα πραγματοποιηθεί σε ξεχωριστή ημερομηνία για την κάθε μία από τις παρακάτω ομάδες.

ΟΜΑΔΑ 1η ΕΣΤΙΑΣΗ / ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ / ΛΟΙΠΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (Τρίτη 04/10/22, ώρα 18:00-21:00)

 • Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Εστίαση, Τρόφιμα, Αναψυχή κ.α.)
 • Ενοικιαζόμενα δωμάτια –Ξενοδοχεία
 • Λοιπά τουριστικά επαγγέλματα

 

ΟΜΑΔΑ 2η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΜΠΟΡΙΟ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / ΛΟΙΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (Δευτέρα 03/10/22, ώρα 18:00-21:00)

· Οικονομικές υπηρεσίες (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Λογιστές, Οικονομολόγοι, κλπ)

 • Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές – Μεσίτες ακινήτων
 • Παροχή Υπηρεσιών
 • Εμπορικές Επιχειρήσεις (λιανεμπόριο, χονδρεμπόριο, περίπτερα)
 • Υπηρεσίες Εκπαίδευσης (Φροντιστήρια, Κατάρτιση, Σχολές οδηγών, Ωδεία,
  κλπ)
 • Εμπορίας καυσίμων – Μεταφορές – Υπηρεσίες οχημάτων
 • Λοιπά Επαγγέλματα

 

Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στόχος της ανωτέρω εκπαιδευτικής δράσης για τα μέλη του επιμελητηρίου μας που θα συμμετέχουν, είναι η μετάδοση γνώσεων για αποτελεσματική λήψη και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης και περιορισμού της διασποράς του covid-19 και εν γένει πανδημικών ιογενών λοιμώξεων, η υγειονομική θωράκισή τους και κατ’ επέκταση η ενίσχυση του βαθμού εμπιστοσύνης απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στις δραστηριότητες τους.

Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιασθούν τα ακόλουθα:

 • Γενικές αρχές λήψης μέτρων προστασίας και περιορισμού εξάπλωσης έναντι του covid -19 αλλά και γενικότερα από πανδημικές ιογενείς λοιμώξεις.
 • Εξοικείωση με την κείμενη νομοθεσία, τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις σχετικές απαιτήσεις συμμόρφωσης σε αυτά.
 • Κατανόηση της ορθής εφαρμογής & της απρόσκοπτης τήρησης των μέτρων πρόληψης
 • Επεξήγηση των κινδύνων στην περίπτωση αποκλίσεων κατά την εφαρμογή των μέτρων, για την επιχείρηση και την κοινότητα.
 • Κατάρτιση και εφαρμογή ορθών υγειονομικών πρακτικών.
 • Ενημέρωση /συμμόρφωση εργαζομένων/πελατών/προμηθευτών.
 • Ανάπτυξη μεθόδων και δεξιοτήτων για τη θωράκιση της ατομικής προστασίας και την παροχή υπηρεσιών με υγειονομική ασφάλεια.
 • Ειδικές απαιτήσεις/χειρισμοί βασισμένες στις ιδιαιτερότητες του κλάδου σας
 • Συζήτηση – Ερωτήσεις

 

Δήλωση συμμετοχής

Δήλωση συμμετοχής έως 22/9/2022

Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε στο παρακάτω link και επιλέξτε την ομάδα στην οποία επιθυμείτε να συμμετέχετε. Στο mail που θα μας δηλώσετε στην αίτηση συμμετοχής, θα λάβετε τις οδηγίες για τον τρόπο παρακολούθησης του σεμιναρίου.

https://bit.ly/3x8jXf9

 

Χρονοδιάγραμμα εκπαίδευσης:

 

N4wcRYAAFiJkAIAAKxESAEAAFYipAAAACsRUgAAgJX+qvIlx3HeejuADM673UObAVgnelIAAICVSntSeO8BAADYBnpSAACAlQgpAADASoQUAABgJUIKAACwEiEFAABYiZACAACsREgBAABWIqQAAAArEVIAAICVCCkAAMBKhBQAAGAlQgoAALASIQUAAFiJkAIAAKxESAEAAFYipAAAACsRUgAAgJUIKQAAwEqEFAAAYCVCCgAAsBIhBQAAWImQAgAArERIAQAAViKkAAAAKxFSAACAlQgpAADASoQUAABgJUIKAACwEiEFAABYiZACAACsREgBAABWIqQAAAArEVIAAICVCCkAAMBKvwEqQDNX9y1kWwAAAABJRU5ErkJggg==

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:

· Αγγελική Παναγοπούλου, 2104121503 (εσωτ.16)

· Ιωάννα Βέλλα 2104121503 (εσωτ.19)

· Χρήστος Ντάφλος, Γενικός Γραμματέας Ε.Ε.Π., 6947040659Left Menu IconΜΕΝΟΥ
Acta