Σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών (Αρ. 1/87231 ΦΕΚ 2146 Β (07-06-2019)

Σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών (Αρ. 1/87231 ΦΕΚ 2146 Β (07-06-2019)