Τα εργαστήρια του ΕΙΤ για τις νέες γυναίκες στην Ευρώπη

ειτ εργαστήρια για κορίτσια

Τα εργαστήρια του ΕΙΤ για τις νέες γυναίκες στην Ευρώπη

500 νέες γυναίκες στην Ευρώπη αποκτούν μελλοντικές δεξιότητες μέσω των εργαστηρίων επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων του ΕΙΤ

 

ΕΙΤ Εργαστήρια για κορίτσια | Το 2020 προσφέρει νέες ευκαιρίες σε πάνω από 500 νέες γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τον κορονοϊό. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας εμπνέει νέες γυναίκες από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Πολωνία, την Ρουμανία και την Ισπανία να εξετάσουν την σταδιοδρομία τους στην καινοτομία, στην επιχειρηματικότητα και στην τεχνολογία. Αυτό συμβαίνει μέσα από τη διοργάνωση μιας σειράς εργαστηρίων επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων μαζί με την Κοινοπραξία της Certiport Europe.

Το έργο είναι μέρος του Σχεδίου Δράσης Ψηφιακής Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σχέδιο υποστηρίζει την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με τη δράση «Εκπαίδευση σε Ψηφιακές και Επιχειρηματικές Δεξιότητες για Κορίτσια». Η δράση επικεντρώνεται στην προώθηση θετικών προτύπων και στην βελτίωση επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση του χάσματος των φύλων. Ταυτόχρονα, στοχεύει στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην επιστήμη, την τεχνολογία και τις επιχειρήσεις.

”Η ΕΕ αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή έλλειψη ταλέντων ΤΠΕ. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 52% του Ευρωπαϊκού πληθυσμού, αλλά κατέχουν μόνο το 15% των θέσεων εργασίας που σχετίζονται με τις ΤΠΕ. Μόνο ένας στους έξι επαγγελματίες ΤΠΕ είναι γυναίκα στην ΕΕ και μόνο ένας στους τρεις αποφοίτους STEM είναι γυναίκα. Η αύξηση της προβολής και της ενδυνάμωσης των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία θα μπορούσε να οδηγήσει στην οικονομική ανάπτυξη και στην ευρύτερη κοινωνική πρόοδο¹.”

ΕΙΤ εργαστήρια για κορίτσια

Μέσα από μια σειρά 20 διαδικτυακών εργαστηρίων, οι νέες γυναίκες θα έχουν την ευκαιρία να εμπνευστούν για να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές και ψηφιακές τους δεξιότητες. Θα κατανοήσουν επίσης πώς μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους για να ασχοληθούν καλύτερα με τον τομέα της τεχνολογίας και τον ψηφιακό τομέα. Χρησιμοποιώντας εικονικά εργαλεία, μάθηση βάσει έργου και διαδικτυακή συνεργασία, αυτά τα διαδικτυακά εργαστήρια του EIT θα έρθουν σε επαφή με πρότυπα που μοιράζονται ιστορίες έμπνευσης και παρέχουν ανατροφοδότηση.

Για να διασφαλιστεί η συμμετοχή, οι εταίροι της κοινοπραξίας του έργου από τις πέντε χώρες αποφάσισαν να συμπεριλάβουν συμμετέχουσες, οι οποίες δεν έχουν ακόμη λάβει μέρος σε ψηφιακή εκπαίδευση και επιχειρηματικότητα, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπ’όψιν γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές ή περιοχές με υψηλότερο ποσοστό ανεργίας. Η Certiport συγχαίρει το EIT και τους εταίρους υλοποίησης για αυτήν την πολύ αναγκαία προσπάθεια.

ΕΙΤ – Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Το EIT δημιουργήθηκε το 2008 για να ενισχύσει την ικανότητα καινοτομίας της Ευρώπης. Το EIT είναι μια μοναδική πρωτοβουλία της ΕΕ, η μόνη που ενσωματώνει πλήρως τις επιχειρήσεις, την εκπαίδευση και την έρευνα στο μεγαλύτερο δίκτυο καινοτομίας της Ευρώπης. Το Ινστιτούτο υποστηρίζει την ανάπτυξη δυναμικών πανευρωπαϊκών συνεργασιών μεταξύ κορυφαίων πανεπιστημίων, ερευνητικών εργαστηρίων και εταιρειών.

Πρόκειται για τις Κοινότητες Καινοτομίας και κάθε μία αντιμετωπίζει μια συγκεκριμένη παγκόσμια πρόκληση. Μαζί με τους κορυφαίους εταίρους τους, προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε όλη την Ευρώπη. Αυτό περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα που συνδυάζουν τεχνικές και επιχειρηματικές δεξιότητες. Επίσης, περιλαμβάνει υπηρεσίες δημιουργίας επιχειρήσεων και επιχειρηματικής επιτάχυνσης και ερευνητικά προγράμματα που βασίζονται στην καινοτομία.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το eit.europa.eu & ακολουθήστε το ΕΙΤ στο Twitter @EITeu

Επικοινωνία με το γραφείο τύπου του ΕΙΤ: : press@eit.europa.eu, +36 307 889 875

¹ https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-countries-commit-boost-participation-women-digital

INFO

Πληροφορίες για τη συμμετοχή στα ελληνικά εργαστήρια: lykidis@acta.edu.gr | 2310 510 870

Για να δηλώσετε συμμετοχή στα νέα εργαστήρια του Σεπτεμβρίου δείτε τη σχετική σελίδα στο site της ACTA και συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχήςEnglish EN Greek EL
Acta