Τα εργαστήρια Επιχειρηματικών και Ψηφιακών Δεξιοτήτων του EIT για κορίτσια πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς διαδικτυακά!

ΕΙΤ εργαστήρια πρώτη φάση

Τα εργαστήρια Επιχειρηματικών και Ψηφιακών Δεξιοτήτων του EIT για κορίτσια πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς διαδικτυακά!

Εργαστήρια για κορίτσια | Πάνω από 250 κορίτσια ήρθαν ένα βήμα πιο κοντά στην τεχνολογία, την ψηφιακή καινοτομία και τις επιχειρηματικές ιδέες στο τέλος Ιουλίου. Στο πλαίσιο του έργου που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), οι εταίροι της Κοινοπραξίας της Certiport Europe από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Πολωνία, τη Ρουμανία και την Ισπανία, έχουν πραγματοποιήσει με επιτυχία πάνω από 20 διαδικτυακά εργαστήρια επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων για κορίτσια διοργανώνοντας διαδραστικές και πρακτικές δραστηριότητες για πάνω από 5 ημέρες, καθοδηγώντας τα μέσα από τις βασικές έννοιες της επιχειρηματικότητας, των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, του μάρκετινγκ και των ψηφιακών εργαλείων.

Λεπτομέρειες για το έργο

Το έργο είναι μέρος του Σχεδίου Δράσης Ψηφιακής Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με τη δράση «Εκπαίδευση σε Ψηφιακές και Επιχειρηματικές Δεξιότητες για Κορίτσια». Η δράση επικεντρώνεται στην προώθηση θετικών προτύπων και στην βελτίωση επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων. Σκοπός είναι η αντιμετώπιση του χάσματος των φύλων και η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην επιστήμη, την τεχνολογία και τις επιχειρήσεις.

Η εμπειρία των κοριτσιών στη Ρουμανία

Στη Ρουμανία, τα δικαιούχα κορίτσια προέρχονταν κυρίως από την κοιλάδα Jiu – μια απομονωμένη πρώην εξορυκτική πόλη. Ορισμένα κορίτσια που εξέφρασαν ενδιαφέρον για συμμετοχή, επελέγησαν επίσης από τις πόλεις Sibiu, Oradea, Șimleu Silvaniei, Ploiești και Arad. 55 κορίτσια συμμετείχαν συνολικά στην πρώτη σειρά εργαστηρίων του EIT. Πάνω από το 90% αυτών είχαν για πρώτη φορά την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τέτοια εμπειρία. Είχαν τη δυνατότητα για πρώτη φορά να αναπτύξουν επιχειρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία του εργαστηρίου ήταν η αλληλεπίδραση των κοριτσιών με το πρότυπο, την Irina Strătilă. Η Irina παρουσίασε τις επιχειρηματικές εμπειρίες της και τους τρόπους με τους οποίους βρήκε την ψηφιακή τεχνολογία χρήσιμη στη διαχείριση και την προώθηση μιας επιχείρησης. Η Irina έχει προβλήματα όρασης και έχει ήδη πειραματιστεί με τη δημιουργία 2 επιχειρήσεων.

Τα εργαστήρια που διοργανώθηκαν στις 5 συμμετέχουσες χώρες πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά στο διαδίκτυο. Διάφορα εικονικά περιβάλλοντα μάθησης και πλατφόρμες επέτρεψαν στα κορίτσια να εργαστούν σε μικρότερες ομάδες και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Παράλληλα, ανέπτυξαν τις ιδέες τους για μικρές επιχειρήσεις ή προετοίμασαν τις παρουσιάσεις τους για την επόμενη μέρα.

Μια νέα σειρά εργαστηρίων θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2020.

Υπόβαθρο και επαφές

ΕΙΤ – Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Το EIT δημιουργήθηκε το 2008 για να ενισχύσει την ικανότητα καινοτομίας της Ευρώπης. Το EIT είναι μια μοναδική πρωτοβουλία της ΕΕ, η μόνη που ενσωματώνει πλήρως τις επιχειρήσεις, την εκπαίδευση και την έρευνα στο μεγαλύτερο δίκτυο καινοτομίας της Ευρώπης. Το Ινστιτούτο υποστηρίζει την ανάπτυξη δυναμικών πανευρωπαϊκών συνεργασιών μεταξύ κορυφαίων πανεπιστημίων, ερευνητικών εργαστηρίων και εταιρειών. Πρόκειται για τις Κοινότητες Καινοτομίας και κάθε μία αντιμετωπίζει μια συγκεκριμένη παγκόσμια πρόκληση. Μαζί με τους κορυφαίους εταίρους τους, προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε όλη την Ευρώπη. Αυτό περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα που συνδυάζουν τεχνικές και επιχειρηματικές δεξιότητες, υπηρεσίες δημιουργίας επιχειρήσεων και επιχειρηματικής επιτάχυνσης και ερευνητικά προγράμματα που βασίζονται στην καινοτομία.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το eit.europa.eu & ακολουθήστε το ΕΙΤ στο Twitter @EITeu

Επικοινωνία με το γραφείο τύπου του ΕΙΤ: press@eit.europa.eu, +36 307 889 875English EN Greek EL