Η συνεργασία ACTA και ΑΣΣΕ βάζει τα προϊόντα της Στερεάς Ελλάδας σε πρώτο πλάνο

Μνημόνιο Συνεργασίας ACTA ΑΣΣΕ

Η συνεργασία ACTA και ΑΣΣΕ βάζει τα προϊόντα της Στερεάς Ελλάδας σε πρώτο πλάνο

 

Στην ανάληψη κοινών δράσεων για την προώθηση της ανάπτυξης και της καινοτομίας του αγροδιατροφικού κλάδου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμφώνησαν η ACTA Α.Ε. – Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας (ΑΣΣΕ), υπογράφοντας Μνημόνιο Συναντίληψης & Συνεργασίας στο πλαίσιο της 28ης Agrotica, στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020.

Στο Stand της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Έκθεση και στην υπογραφή του Μνημονίου παρευρέθηκαν οι: Αναστάσιος Βελισσαρίου – Πρόεδρος ΑΣΣΕ, Χρήστος  Σταμάτης – Αντιπρόεδρος ΑΣΣΕ, Χαράλαμπος Καραβάς – Διευθυντής ΑΣΣΕ, Κώστας Καραγιάννης – Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Πέτρος Γίγας – Υπεύθυνος Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων, Ιωάννης Ανδρονικίδης – Διευθύνων Σύμβουλος ACTA AE, ο Παναγιώτης Παντελαίος – Διευθυντής Πωλήσεων της ACTA ΑΕ και η Ευγενία Μαρκοβίτη – Υπεύθυνη Ποιότητας ACTA AE.

Μνημόνιο Συνεργασίας ACTA ΑΣΣΕ 2

Βασικοί στόχοι της συνεργασίας μεταξύ ACTA και ΑΣΣΕ είναι η διαρκής βελτίωση των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας, η ταυτόχρονη προβολή του έργου της ΑΣΣΕ με την εξωστρέφεια που απαιτεί η σύγχρονη εποχή, η εύρεση καινοτόμων και αειφόρων μεθόδων παραγωγής, προώθησης και διάθεσης των προϊόντων του κλάδου και η ανάπτυξη των επιμέρους κοινωνιών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι πυλώνες των δράσεων που ορίζει το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ACTA και ΑΣΣΕ αναφέρονται συνοπτικά στα εξής:

– Η συνεργασία αφορά όλους τους τομείς όπου υπάρχει κοινό εκπαιδευτικό, επιστημονικό και διοικητικό ενδιαφέρον με γνώμονα την ποιότητα, την πιστοποίηση και την επιχειρηματική αριστεία.

– Τα προγράμματα κατάρτισης που θα διαμορφωθούν θα πιστοποιούν την επαγγελματική επάρκεια στον κλάδο της αγροδιατροφής.

– Οι δύο φορείς θα συντάσσουν και θα υποβάλλουν από κοινού προτάσεις για τη συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα που είναι βεβαίως συναφή με τον εν λόγω κλάδο.

– Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των επιχειρήσεων που εκπροσωπεί η ΑΣΣΕ, η ACTA θα διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια, δια ζώσης αλλά και εξ αποστάσεως (distance learning).

Μνημόνιο Συνεργασίας ACTA ΑΣΣΕ 3

– Κοινές δραστηριότητες προβολής και προώθησης των δράσεων και των στόχων (ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια κ.α.) θα οργανώνονται με την ενδεχόμενη συμμετοχή και άλλων φορέων, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό.

– Με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου και τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος της Περιφέρειας, θα υλοποιηθεί η διασύνδεση, η δικτύωση και συνεργασία με επιμέρους κλάδους της οικονομίας εντός και εκτός συνόρων.

– Οι δύο φορείς θα συνεργάζονται για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς δράσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, στο πλαίσιο των συνολικών στόχων τους.

Ταυτόχρονα, κάθε άλλη δραστηριότητα που αποβλέπει στο κοινό όφελος θα συναποφασίζεται και από τους δύο οργανισμούς, επισφραγίζοντας το άριστο κλίμα συνεργασίας ανάμεσα στην ACTA και στην ΑΣΣΕ.

Τι είναι η ΑΣΣΕ με λίγα λόγια

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως μια κοινοπραξία μεταξύ φορέων του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται γύρω από την αγροδιατροφική αλυσίδα.

Βασικός της σκοπός είναι η ανάδειξη του αγροδιατροφικού κλάδου της Στερεάς Ελλάδας καθώς και η τεκμηρίωση και προώθηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων. Επίσης, παρέχει συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις του πρωτογενούς και του μεταποιητικού τομέα της Περιφέρειας.

Ανάμεσα στα μέλη της συναντά κανείς δήμους από τις πέντε περιφερειακές ενότητες της Στερεάς Ελλάδας, εμποροβιοτεχνικά επιμελητήρια, αγροτικούς συνεταιρισμούς, συλλογικά επαγγελματικά όργανα και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Η ΑΣΣΕ επιχειρεί να συστήσει στην παγκόσμια αγορά τροφίμων τα αγροδιατροφικά προϊόντα που παράγει η Στερεά Ελλάδα ώστε να τους δοθεί η θέση που αξίζουν στο περιβάλλον της διεθνούς γαστρονομία. Σε αυτό το πλαίσιο, παρέχει στις επιχειρήσεις όλα τα σύγχρονα προωθητικά εργαλεία, τους υποστηρικτικούς μηχανισμούς και την τεχνογνωσία που χρειάζονται για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της παγκοσμιοποιημένης αγοράς.

Για την ACTA Α.Ε.

Η ACTA είναι φορέας πιστοποιήσεων, επιθεωρήσεων και εκπαιδεύσεων, που ίδρυσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας. Σκοπός της είναι να παρέχει πιστοποιήσεις δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού και συστημάτων διεθνών προτύπων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σεβόμενη το κύρος και το όνομα του ΑΠΘ.

Οι πιστοποιήσεις της ACTA είναι οι πρώτες πιστοποιήσεις που εκδίδονται από Εταιρεία Έντασης Γνώσης Ελληνικού Πανεπιστημίου. Η ACTA αναπτύσσει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με στόχο ένα καλύτερο μέλλον στην κοινωνία της γνώσης, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.

Γνώρισε καλύτερα την ACTA, περιηγήσου στον πλήρως ενημερωμένο κόσμο εκπαίδευσης και καινοτομίας που προσφέρει:

Για τις εταιρείες και το μέλλον τους

Για τα φυσικά πρόσωπα και την επιμόρφωσή τους

Περισσότερες Εικόνες:

Μνημόνιο Συνεργασίας ACTA ΑΣΣΕ 5 Μνημόνιο Συνεργασίας ACTA ΑΣΣΕ 6 Μνημόνιο Συνεργασίας ACTA ΑΣΣΕ 4English EN Greek EL
Acta