Πιστοποίηση Φορτοεκφορτωτών: Η ACTA εγκρίθηκε από τον ΕΟΠΠΕΠ

Για την πιστοποίηση φορτοεκφορτωτές η ACTA εγκρίθηκε από τον ΕΟΠΠΕΠ να διενεργεί εξετάσεις

Πιστοποίηση Φορτοεκφορτωτών: Η ACTA εγκρίθηκε από τον ΕΟΠΠΕΠ

Πιστοποίηση φορτοεκφορτωτές | Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η ACTA εγκρίθηκε ως Φορέας Διενέργειας Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς.

Η ACTA – Τεχνοβλαστός ΑΠΘ, με την απόφαση υπ’ άριθμ 433ης /26-01-2021 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., θα μπορεί να διενεργεί τις εν λόγω εξετάσεις.

Δείτε αναλυτικά: η απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ.

ΤΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ

Δείτε: η ισχύουσα ΚΥΑ Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων –Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Οικονομικών- Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμ. 228536/ΦΕΚ Β 12 (10-1-2018).

Η ΚΥΑ περιλαμβάνει το περιεχόμενο και τις διαδικασίες υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς. Επιπλέον, αναφέρεται στις προϋποθέσεις και στη διαδικασία πιστοποίησης των δεξιοτήτων τους.

Ετικέτα: πιστοποίηση φορτοεκφορτωτές English EN Greek EL
Acta