Covid Prevent Training - Εκπαίδευση για τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα

Εκπαίδευση Covid Prevent: Η ACTA – Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε αποκλειστική συνεργασία με την ΕΕΙΕΠ (Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας & του Περιβάλλοντος) και το Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας (B.C.Lab) του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στo πλαίσιo του σχήματος πιστοποίησης COVID PREVENT, παρέχει υπηρεσίες Εκπαίδευσης Προσωπικού σε κάθε επιχείρηση.

COVID PREVENT Training | Πώς λειτουργεί


Οι Γιατροί Εργασίας & μέλη της ΕΕΙΕΠ αναλαμβάνουν την Εκπαίδευση του προσωπικού στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων (Covid Prevent Training). Στο εκπαιδευτικό σχήμα συμμετέχει και το Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), εκπαιδεύοντας τους ενδιαφερόμενους στην αποτελεσματική επικοινωνία των μέτρων πρόληψης της επιχείρησης.

Τέλος, η ACTA - Tεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αναλαμβάνει την εκπαίδευση των διαχειριστικών θεμάτων που θέτουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Οι εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις των επιστημόνων και η μακρά εμπειρία όλων των εμπλεκομένων είναι η απόλυτη εγγύηση για την ορθή ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Με την ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης QTL (Quality Training Label) από την ACTA.

COVID PREVENT Training για τα Ξενοδοχεία & τις Τουριστικές Επιχειρήσεις


Την εν λόγω εκπαιδευτική διαδικασία καλούνται να πραγματοποιήσουν όλα τα Ξενοδοχεία και οι Τουριστικές Επιχειρήσεις, σύμφωνα με την ΚΥΑ 1881/29.5.2020/ 30-5-2020, όπως ορίζεται από το Υπουργείο Τουρισμού. 

Τα Γνωστικά Αντικείμενα του Σεμιναρίου για τα Ξενοδοχεία & τις Τουριστικές Επιχειρήσεις  


Το προσωπικό της εκάστοτε ξενοδοχειακής επιχείρησης θα εκπαιδευτεί στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα μέσω του COVID PREVENT Training:

• Απαιτήσεις & Διαδικασία Συμμόρφωσης με την ΚΥΑ 1881/29.5.2020/ 30-5-2020, για την πιστοποίηση HEALTH FIRST του Υπουργείου Τουρισμού
• Πηγές και τους τρόπους μετάδοσης του ιού
• Διαδικασίες ενημέρωσης των αρμοδίων του ξενοδοχείου και των ίδιων των πελατών
• Συμπεριφορά και ενέργειες σε περίπτωσης ασθένειας από το προσωπικό
• Μεθόδους και πρακτικές καθαρισμών και απολύμανσης των εντοπισμένων σημείων με βάση την επικινδυνότητα και την πιθανότητα μετάδοσης της ασθένειας
• Μεθόδους και επικοινωνιακή προσέγγιση των επισκεπτών
• Ανάπτυξη & Εφαρμογή σχεδίου Δράσης
• Σχέδιο διαχείρισης κρούσματος
• Τήρηση των βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του ιού αναφορικά με επιμελή και τακτικό πλύσιμο χεριών, αποφυγή χειραψιών, τήρηση αποστάσεων, αποφυγή επαφής των χεριών με τα μάτια, μύτη και στόμα και υγιεινή της αναπνοής
• Διατήρηση αρχείων εκπαίδευσης και τεκμηρίωσης της εκπαίδευσης για κάθε εργαζόμενο
• Αρχές & σχέδιο HACCP
• Εσωτερική Επιθεώρηση για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης & την συμμόρφωση για την διατήρηση της πιστοποίησης “HEΑLTH FIRST” του Υπουργείου Τουρισμού
• Έλεγχος & Κυρώσεις από αρμόδιους φορείς

Να σημειώσουμε ότι τα παραπάνω εκπαιδευτικά αντικείμενα διαρκώς ενημερώνονται και επικαιροποιούνται, σύμφωνα με τις εξελίξεις της κείμενης νομοθεσίας και της τουριστικής αγοράς.

Μέθοδος & Υποδομή για την Εκπαίδευση Covid Prevent 


Η μέθοδος της εκπαίδευσης, λόγω της πανδημίας, θα είναι η σύγχρονη απομακρυσμένη κατάρτιση.

Η ACTA - Tεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου διαθέτει τις πλέον σύγχρονες ψηφιακές υποδομές για την πραγματοποίηση on line εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με ιδιόκτητη πλατφόρμα εκπαίδευσης, που διαθέτει τις ακόλουθες προδιαγραφές:

• Δυνατότητα χρήσης σε οποιαδήποτε συσκευή έχει σύνδεση στο διαδίκτυο (H/Y, tablet, smart phone)
• Εξαιρετικά φιλική προς τον χρήστη (δεν χρειάζεται η εγκατάσταση λογισμικού, είναι web based εφαρμογή) είσοδος με ένα απλό «κλικ»
• δυνατότητα πολλών ταυτόχρονων εικονικών αιθουσών διδασκαλίας με παράλληλη λειτουργία
• Δυνατότητα 400 μαθητών ανά εικονική αίθουσα διδασκαλίας
• Διαδραστική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων
• Διαμοιρασμός οθόνης, προβολή παρουσιάσεων, White board, video καταγραφή
• Πλήρης διαχείριση των οπτικοακουστικών μέσων από τον Διαχειριστή
• Δημόσια και ιδιωτική συνομιλία (chatroom)
• Χρήση Δημόσιων σημειώσεων
• Δυνατότητα Break Room
• Διαθέτει πλήρως ενσωματωμένη πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης και δυνατότητα για μετέπειτα παρακολούθηση των μαθημάτων

Διάρκεια Εκπαίδευσης


Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης διαρκεί συνολικά 6 ώρες.

Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος (*για όλες τις επιχειρήσεις)

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στην εκπαίδευσή μας μπορούν να προσδοκούν στα ακόλουθα μαθησιακά αποτελέσματα:

• Εξοικείωση με την κείμενη νομοθεσία και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης προς αυτήν
• Κατανόηση της ορθής εφαρμογής & της απρόσκοπτης τήρησης των μέτρων πρόληψης
• Αντίληψη της επικινδύνευσης στην περίπτωση αποκλίσεων κατά την εφαρμογή των μέτρων
• Κατάρτιση και εφαρμογή ορθών πρακτικών
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την επικοινωνία και προώθηση της εφαρμογής των μέτρων, αλλά και της επικοινωνίας για τυχόν έκτακτα μέτρα κρίσης
• Αποφυγή της εύγλωττης απάντησης «δεν γνώριζα», για κάθε απόκλιση ή λανθασμένη εφαρμογή μέτρων πρόληψης

Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος (*για τα Ξενοδοχεία & τις Τουριστικές Επιχειρήσεις)

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στην εκπαίδευσή μας μπορούν να προσδοκούν στα ακόλουθα μαθησιακά αποτελέσματα:

• Συμμόρφωση με την διοικητική απαίτηση για υποχρεωτική εκπαίδευση του προσωπικού
• Εξοικείωση με την κείμενη νομοθεσία και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης προς αυτήν
• Κατανόηση της ορθής εφαρμογής & της απρόσκοπτης τήρησης των μέτρων πρόληψης
• Αντίληψη της επικυνδύνευσης στην περίπτωση αποκλίσεων κατά την εφαρμογή των μέτρων
• Κατάρτιση και εφαρμογή ορθών πρακτικών
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την επικοινωνία και προώθηση της εφαρμογής των μέτρων, αλλά και της επικοινωνίας για τυχόν έκτακτα μέτρα κρίσης
• Αποφυγή της εύγλωττης απάντησης «δεν γνώριζα», για κάθε απόκλιση ή λανθασμένη εφαρμογή μέτρων πρόληψης

Θέλω να εκπαιδευτώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.    English EN Greek EL
    Acta