Πιστοποιημένος Φύλακας Λιμενικών Εγκαταστάσεων

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 5
Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαΗ ACTA, Εταιρεία Έντασης Γνώσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δημιούργησε το πρωτοποριακό, για τα ελληνικά δεδομένα, πρόγραμμα πιστοποίησης “Certified Rotrt Security Assistant . Πρόκειται για τo μοναδικό πρόγραμμα πιστοποίησης, που διασφαλίζει το επαγγελματικό επίπεδο τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του κατόχου του. Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει σε επαγγελματίες του χώρου των Ι.Ε.Π.Υ.Α. και παρέχει άρτια και ολοκληρωμένη εκπαίδευση συμφώνα με τις απαιτήσεις τόσο του IMO όσο και του κώδικα I.S.P.S. οι οποίες όμως είναι συμβατές με την ευρωπαϊκή όσο και με την ελληνική νομοθεσία. Το  προσωπικό παροχής υπηρεσιών ασφάλειας το οποίο εργάζεται εντός λιμενικής εγκατάστασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές επιταγές οι οποίες περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό  Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004 υποχρεωτικά απαιτείται να κατέχει την άδεια εργασίας η οποία περιγράφεται στο άρθρο 3 του  Ν.2518/1997 και να είναι εκπαιδευμένο η αποδεδειγμένα να έχει εκπαιδευτεί από αναγνωρισμένα προς τον σκοπό αυτό εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού η των χωρών της Ευρωπαϊκής ένωσης πριν αναλάβει καθήκοντα στην λιμενική εγκατάσταση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του της παραγράφου 18.2 του B μέρους κώδικα I.S.P.S.

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.
Χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα, συμφωνείτε με την αποθήκευση και χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

English EN Greek EL