Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 4
Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαΣκοπός της ειδικότητας είναι η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη στοχευμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα υποστηρίζουν το σχεδιασμό εφαρμογών οπτικής επικοινωνίας. Επιπλέον, αναμένεται η ενίσχυση των ικανοτήτων καινοτομίας, αειφορίας, και ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου και εν γένει των κερδών τους με παράλληλη μείωση του κόστους λειτουργίας τους.
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Ψηφιακή Τεχνολογία που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.
Χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα, συμφωνείτε με την αποθήκευση και χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

English EN Greek EL