Quality Training Label

Το Σήμα ποιότητας QTL Είναι μια διαδικασία ποιοτικού ελέγχου που επιβεβαιώνει την ποιότητα των προγραμμάτων κατάρτισης βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Το QTL αναγράφεται στο πιστοποιητικό/βεβαίωση παρακολούθησης του εκπαιδευομένου που αυτός παραλαμβάνει με το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτό το σήμα δείχνει ότι η εκπαίδευση που παρείχε ο οργανισμός ή η εταιρία στον εκπαιδευόμενο, πληροί τα κριτήρια ποιότητας που ορίζονται από την ACTA - Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

QTL – Basic

Το πρότυπο αυτό χρησιμοποιείται για να πιστοποιήσει βραχυπρόθεσμα προγράμματα κατάρτισης (ή αρχικής εκπαίδευσης), με το πέρας των οποίων οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης. Τα σεμινάρια είναι διάρκειας έως 10 ωρών. Δεν διεξάγεται καμία είδους εξέταση ή άλλη μορφή αξιολόγησης. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης εκδίδονται από τον Φορέα Πιστοποίησης και φέρουν το λογότυπο QTL – BASIC.

QTL – Advanced

Το πρότυπο αυτό χρησιμοποιείται για να πιστοποιήσει βραχυπρόθεσμα (από 10 ώρες και άνω) προγράμματα εκπαίδευσης με το πέρας των οποίων οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε σύντομη εξέταση ή άλλης μορφής αξιολόγηση με βάση την γνώση που αποκόμισαν κατά την διάρκεια του προγράμματος. Η αξιολόγηση (εξέταση) είναι φιλική και γίνεται είτε μέσω εξέτασης πολλαπλών επιλογών ή μέσω εξέτασης στο διαδίκτυο ή με την διεξαγωγή Work-shops αξιολόγησης παρουσία εκπαιδευτών/εξεταστών. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης εκδίδονται από τον Φορέα Πιστοποίησης και φέρουν το λογότυπο QTL – ADVANCED.

QTL – EXPERT

Το πρότυπο αυτό χρησιμοποιείται για να πιστοποιήσει προγράμματα κατάρτισης ανεξαρτήτου διάρκειας. Έχουν καθοριστεί σαφείς μαθησιακοί στόχοι και κριτήρια αξιολόγησης και η αξιολόγηση πραγματοποιείται από ειδικούς, βάσει προκαθορισμένων προτύπων. Το είδος της εξέτασης ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος και το είδος του προγράμματος. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης εκδίδονται από τον Φορέα Πιστοποίησης και φέρουν το λογότυπο QTL – EXPERT.

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.    English EN Greek EL