Η επιχειρηματικότητα και οι ψηφιακές δεξιότητες εμπνέουν 500 κορίτσια να κοιτάξουν στο μέλλον

eit workshops στην Ελλάδα από την ACTA

Η επιχειρηματικότητα και οι ψηφιακές δεξιότητες εμπνέουν 500 κορίτσια να κοιτάξουν στο μέλλον

EIT workshops | Τους τελευταίους εννέα μήνες, πάνω από 500 κορίτσια από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Πολωνία, τη Ρουμανία και την Ισπανία έχουν συμμετάσχει ενεργά σε διαδικτυακά εργαστήρια επιχειρηματικότητας και ψηφιακών δεξιοτήτων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Τα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν από την κοινοπραξία Certiport Europe στις πέντε χώρες. Σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να δώσουν το έναυσμα για επιχειρηματικό πνεύμα στα κορίτσια. Η Certiport πιστεύει ακράδαντα ότι με τη σωστή εκπαίδευση και έμπνευση, τα κορίτσια θα επιτύχουν στην ψηφιακή οικονομία και την κοινωνία. Παράλληλα, πιστεύει ότι θα μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στη δημιουργία ενός λαμπρού μέλλοντος στην Ευρώπη μέσω της καινοτομίας.

Η Ευρώπη χρειάζεται μια δεξαμενή ταλέντων με ψηφιακές δεξιότητες. Ωστόσο, στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Γυναίκες στην ψηφιακή εποχή» επισημαίνεται ότι παρά την αυξανόμενη ζήτηση για επαγγελματίες ΤΠΕ και ψηφιακά προφίλ, το ποσοστό των Ευρωπαίων με εκπαίδευση που σχετίζεται με τις ΤΠΕ μειώνεται. Ενώ αυτή είναι μια κοινή τάση και για τα δύο φύλα, υπάρχουν πολύ λιγότερες γυναίκες με εκπαίδευση και θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τις ΤΠΕ από ό,τι άνδρες και μόνο το 17% των επαγγελματιών ΤΠΕ είναι γυναίκες. – Martin Kern, Διευθυντής ΕΙΤ

Τα EIT workshops το 2020

ειτ εργαστήρια για κορίτσια

Το έργο είναι μέρος του Σχεδίου Δράσης Ψηφιακής Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σχέδιο υποστηρίζει την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με τη δράση «Εκπαίδευση σε Ψηφιακές και Επιχειρηματικές Δεξιότητες για Κορίτσια». Η δράση επικεντρώνεται στην προώθηση θετικών προτύπων και στην βελτίωση επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση του χάσματος των φύλων. Προωθείται επιπλέον και η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην επιστήμη, την τεχνολογία και τις επιχειρήσεις.

Κατά τη διάρκεια του 2020, η κοινοπραξία Certiport Europe διοργάνωσε 2 διά ζώσης και 18 διαδικτυακά εργαστήρια. Μέσα από αυτά, 550 κορίτσια είχαν την ευκαιρία να εμπνευστούν για να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές και ψηφιακές ικανότητές τους. Κατανόησαν πώς μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους για να εμπλακούν καλύτερα στον τομέα της τεχνολογίας και τον ψηφιακό τομέα. Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργαστηρίων, οι γυναίκες – πρότυπα μοιράστηκαν τις εμπειρίες και τον ενθουσιασμό τους με τις συμμετέχουσες και έδωσαν έμπνευση για το μέλλον. Τα εργαστήρια έχουν κινήσει το ενδιαφέρον των κοριτσιών και έχουν ανοίξει το δρόμο για τον σχεδιασμό περισσότερων τέτοιων εκδηλώσεων από τους συνεργάτες της Certiport το 2021.

Υπόβαθρο και επαφές

ΕΙΤ – Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Το EIT δημιουργήθηκε το 2008 για να ενισχύσει την ικανότητα καινοτομίας της Ευρώπης. Το EIT είναι μια μοναδική πρωτοβουλία της ΕΕ, η μόνη που ενσωματώνει πλήρως τις επιχειρήσεις, την εκπαίδευση και την έρευνα στο μεγαλύτερο δίκτυο καινοτομίας της Ευρώπης. Το Ινστιτούτο υποστηρίζει την ανάπτυξη δυναμικών πανευρωπαϊκών συνεργασιών μεταξύ κορυφαίων πανεπιστημίων, ερευνητικών εργαστηρίων και εταιρειών. Πρόκειται για τις Κοινότητες Καινοτομίας και κάθε μία αντιμετωπίζει μια συγκεκριμένη παγκόσμια πρόκληση. Μαζί με τους κορυφαίους εταίρους τους, προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε όλη την Ευρώπη. Αυτό περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα που συνδυάζουν τεχνικές και επιχειρηματικές δεξιότητες, υπηρεσίες δημιουργίας επιχειρήσεων και επιχειρηματικής επιτάχυνσης και ερευνητικά προγράμματα που βασίζονται στην καινοτομία.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το eit.europa.eu & ακολουθήστε το ΕΙΤ στο Twitter @EITeu
Επικοινωνία με το γραφείο τύπου του ΕΙΤ: press@eit.europa.eu, +36 307 889 875English EN Greek EL