Εσωτερικός & Εξωτερικός Επιθεωρητής ISO/IEC 27001 «Συστήματα διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών»

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'| 90'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 12
Επιθεωρητές ISO 27001 | Η συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα που αφορούν τα συστήματα διαχείρισης βοηθά τους οργανισμούς να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Πώς συμβαίνει αυτό; Καθορίζει, ουσιαστικά, τα επαναλαμβανόμενα βήματα που θα πρέπει να υλοποιούν συνειδητά για την επίτευξη των στόχων και τη βελτίωση της επίδοσης τους. Δημιουργεί, επίσης, μια οργανωτική κουλτούρα που περιλαμβάνει έναν συνεχή κύκλο αυτοαξιολόγησης και διόρθωσης των λειτουργιών μέσω της αυξημένης ευαισθητοποίησης των εργαζομένων και της ηγεσίας της διοίκησης.

Οι έλεγχοι της συμμόρφωσης με τα πρότυπα διαχείρισης (εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις) αποτελούν ζωτικό μέρος της ανωτέρω προσέγγισης των συστημάτων διαχείρισης. Γιατί; Διότι επιτρέπουν στην εταιρεία ή τον οργανισμό να ελέγξει σε ποιο βαθμό οι επιδόσεις του ικανοποιούν τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις.

Η ACTA - Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δημιούργησε την Πιστοποίηση επαγγελματιών για Εσωτερικές & Εξωτερικές Επιθεωρήσεις ISO/IEC 27001 «Συστήματα διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών». Όλη η διεργασία της Πιστοποίησης των Επιθεωρητών διενεργείται με βάση το διεθνώς αναγνωρισμένο Πρότυπο Πιστοποίησης Προσώπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024.

Οι εξωτερικοί επιθεωρητές ISO 27001 σχεδιάζουν, διενεργούν επιθεωρήσεις τρίτου μέρους και αποτυπώνουν τα ευρήματα της επιθεώρησής των συστημάτων διαχείρισης είτε ως μονάδες είτε ως μέλη μιας ομάδας επιθεώρησης.

Οι εσωτερικοί επιθεωρητές ISO 27001 σχεδιάζουν, διενεργούν εσωτερικούς ελέγχους και αποτυπώνουν τα ευρήματα της επιθεώρησής των συστημάτων διαχείρισης είτε ως μονάδες είτε ως μέλη μιας ομάδας επιθεώρησης.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - Εσωτερικός Επιθεωρητής

Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας: 70% (ποσοστό που είναι απαραίτητο για την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης)
Θεματικές ενότητες: 12
Δυνατότητα Εξ Αποστάσεως εξέτασης: ΝΑΙ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - Εξωτερικός Επιθεωρητής

Διάρκεια εξέτασης: 90'
Ποσοστό επιτυχίας: 70% (ποσοστό που είναι απαραίτητο για την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης)
Θεματικές ενότητες: 12
Δυνατότητα Εξ Αποστάσεως εξέτασης: ΟΧΙ

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.    English EN Greek EL