Πιστοποιημένο Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας:
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 8
Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαΤο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία που μπορεί να έχει στη διάθεσή του ένας οργανισμός ή μια επιχείρηση. Πολλές έρευνες αποκαλύπτουν ότι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οργανισμοί, πιστοποιημένοι κατά το πρότυπο ISO 9001:2015, είναι η αποτελεσματική εφαρμογή και υποστήριξη του συστήματος ποιότητας. Το πρόβλημα αποδίδεται κυρίως σε ένα μοναδικό παράγοντα: την έλλειψη της διαθέσιμης εμπειρίας μέσα στον οργανισμό για την εφαρμογή του συστήματος με ένα αποτελεσματικό τρόπο σε διοικητικό ή εργασιακό επίπεδο. Η λύση στο πρόβλημα βρίσκεται στην εκπαίδευση και την πιστοποίηση για τη δημιουργία ενός επαγγελματικού πυρήνα μέσα στον οργανισμό, ο οποίος θα μπορέσει να εφαρμόσει αποτελεσματικά και να ελέγξει περιοδικά το σύστημα ποιότητας. Η πιστοποίηση δίνει την ευκαιρία στον κάτοχό της να κατανοήσει σε βάθος τις αλλαγές που έχουν γίνει στο Πρότυπο ISO 9001:2015, από την αρχή της εμφάνισής του μέχρι και σήμερα, και να εξοικειωθεί με τον τρόπο εφαρμογής του.

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.English EN Greek EL