Πιστοποιημένος χρήστης Βασικών Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή-CCU

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 45'/
Ενότητα
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 6

Η νέα τεχνολογική εποχή, που σημαδεύτηκε από την καθιέρωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη ζωή του ανθρώπου και την ανάδειξή τους σε απαραίτητο καθημερινό εργαλείο του σύγχρονου μαθητή, εκπαιδευτή, εργαζόμενου, δημιούργησε μία νέα πραγματικότητα. Τώρα, πια δεν αρκεί κάποιος να ισχυρίζεται ότι γνωρίζει πώς να χειρίζεται τον υπολογιστή αλλά πρέπει να μπορεί και να το αποδείξει.

Γι’ αυτό, η πιστοποιημένη γνώση στις βασικές λειτουργίες και χρήσεις του υπολογιστή αποτελεί σήμερα επιτακτική ανάγκη. Στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στην εργασία, η απόδειξη της γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο για να μπορέσει κάποιος να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις καθημερινές απαιτήσεις του εργασιακού ή εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Επίσης, αποτελεί και απαραίτητη προϋπόθεση διορισμού στο δημόσιο, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που έχει το προσόν αυτό στην ελληνική αγορά εργασίας.

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ και αναγνωρισμένο απο ΕΟΠΠΕΠ

Το σχήμα πιστοποίησης CCU είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.    English EN Greek EL
    Acta