Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 3

Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαΟι επιχειρήσεις διαπιστώνουν σήμερα όλο και πιο πολύ ότι πρέπει να στηριχθούν στην αποτελεσματική εφοδιαστική αλυσίδα, ή δίκτυο, προκειμένου να ανταγωνιστούν στην παγκόσμια αγορά και την δικτυωμένη οικονομία. Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπου απασχολούνται τα στελέχη διαχείρισης αποθήκης, εκτείνονται σε όλο το φάσμα του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα (μεταποίηση και παροχή υπηρεσιών), με σαφή πάντως και αναπτυσσόμενη την κυριαρχία του τομέα των υπηρεσιών.

Για την επιλογή της καλύτερης δυνατής επιλογής και τη διασφάλιση της μέγιστης απόδοσης μέσα από εξατομικευμένη προσέγγιση, είναι σκόπιμη η συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη. H ειδικότητα «Διαχείριση Αποθήκης» πιστοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητές των υποψηφίων ως προς την παροχή εξειδικευμένων και αποτελεσματικών υπηρεσιών διαχείρισης αποθήκης.

Η ειδικότητα Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Εφοδιαστική Αλυσίδα που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.    English EN Greek EL