Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 3

Οι επιχειρήσεις διαπιστώνουν σήμερα όλο και πιο πολύ ότι πρέπει να στηριχθούν στην αποτελεσματική εφοδιαστική αλυσίδα, ή δίκτυο, προκειμένου να ανταγωνιστούν στην παγκόσμια αγορά και την δικτυωμένη οικονομία. Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπου απασχολούνται τα στελέχη διαχείρισης αποθήκης, εκτείνονται σε όλο το φάσμα του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα (μεταποίηση και παροχή υπηρεσιών), με σαφή πάντως και αναπτυσσόμενη την κυριαρχία του τομέα των υπηρεσιών.

Για την επιλογή της καλύτερης δυνατής επιλογής και τη διασφάλιση της μέγιστης απόδοσης μέσα από εξατομικευμένη προσέγγιση, είναι σκόπιμη η συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη. H ειδικότητα «Διαχείριση Αποθήκης» πιστοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητές των υποψηφίων ως προς την παροχή εξειδικευμένων και αποτελεσματικών υπηρεσιών διαχείρισης αποθήκης.

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.Χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα, συμφωνείτε με την αποθήκευση και χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.