Τεχνικός Λειτουργίας και Συντήρησης Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 6

Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαΤα τελευταία χρόνια οι ολοένα αυξανόμενες νομοθετικές απαιτήσεις στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της ορθολογικότερης διαχείρισης πόρων έχουν δρομολογήσει εξελίξεις στους τομείς αυτούς που με τη σειρά τους αυξάνουν τις ανάγκες σε εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της διαχείρισης αποβλήτων.

Παρότι η διάθεση των αστικών αποβλήτων σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής αποτελεί γενικά την τελευταία επιλογή στην ιεράρχηση της διαχείρισης των αποβλήτων, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά σημαντική για την προστασία του περιβάλλοντος. Και αυτό γιατί η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η εν γένει ανάκτηση των αποβλήτων αποτελούν μεν προτεραιότητα στη διαχείριση αλλά ένα μέρος της παραγόμενης ποσότητας αστικών αποβλήτων, μη ανακτήσιμων, θα εξακολουθεί να διατίθεται στο έδαφος με υγειονομική ταφή. Συνεπώς, η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών είναι μείζονος σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, αλλά και για την δημιουργία συνθηκών κοινωνικής αποδοχής και συναίνεσης.

Ο Τεχνικός Λειτουργίας και Συντήρησης Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) είναι ένα τεχνικό στέλεχος το οποίο γνωρίζει και εφαρμόζει εμπράκτως τις διαδικασίες αποτελεσματικής λειτουργίας και διαχείρισης ενός ΧΥΤΑ. Συγκεκριμένα είναι σε θέση να πραγματοποιεί τους απαιτούμενους ελέγχους και να συμβάλει στην παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Τεχνικός Λειτουργίας και Συντήρησης Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τεχνικός Τομέας Περιβάλλον & Ενέργεια που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.    English EN Greek EL
    Acta