Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 7
Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαΠιστοποίηση Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης | Πιστοποιήσου από την ACTA - Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης!

Ο Τομέας του Περιβάλλοντος είναι εξαιρετικά δυναμικός και μεταβάλλεται συχνά. Κυρίως, δηλαδή, αλλάζουν οι ανάγκες που προκύπτουν για μια επιχείρηση ως προς τη συμμόρφωσή της με τα επικαιροποιημένα δεδομένα. Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων είναι μια πολύτιμη ειδικότητα για πλήθος εταιρειών. Ο Πιστοποιημένος εργαζόμενος στον κλάδο οφείλει να διαθέτει ευρείες γνώσεις γύρω από το αντικείμενο. Από την Περιβαλλοντική Ορολογία και τη Νομοθεσία μέχρι τις Μεθόδους Ανάλυσης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αποτελεί πρόσωπο - κλειδί για την βιώσιμη και ορθή διαχείριση μιας επιχείρησης.

Η Πιστοποίηση Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων από την ACTA - Τεχνοβλαστός ΑΠΘ προσφέρει πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό. Με το κύρος και την αξιοπιστία της ACTA, που μετρά 15 χρόνια δυναμικής πορείας στο χώρο των Πιστοποιήσεων, αποκτάς ένα ισχυρό αποδεικτικό των γνώσεών σου. Είτε θέλεις να εξελίξεις την καριέρα σου, είτε να αναζητήσεις εργασία από την αρχή στον κλάδο, η ACTA είναι η λύση για ένα διαφορετικό μέλλον!

Πριν φύγεις: Μάθε περισσότερα για τις Πιστοποιήσεις της ACTA στον τομέα «Δομικά Έργα, Περιβάλλον & Ενέργεια». Για παράδειγμα, ενημερώσου για την Πιστοποίηση Ειδικός στις Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου. Λάβε πληροφορίες για την Πιστοποίηση  Τεχνικός Περιβαλλοντικής Προστασίας και Ανακύκλωσης Προϊόντων κ.α.

Οι πιστοποιημένοι θα έχουν αποκτήσει:

• Γνώσεις της βασικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και θα είναι σε θέση να ενημερώνονται από επίσημες πηγές σχετικά με την επικαιροποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
• Γνώσεις μεθοδολογίας πρόβλεψης , εντοπισμού, εκτίμησης και διαχείρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
• Γνώσεις ταξινόμησης και αναγνώρισης χημικών ουσιών ανάλογα με την επικινδυνότητά τους
• Ικανότητα αναγνώρισης δυνητικών χημικών κινδύνων από βιομηχανικές δραστηριότητες και τρόπος αντιμετώπισής τους
• Ικανότητα έγκαιρης και αποτελεσματικής διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
• Γνώσεις υποχρεώσεων αδειοδότησης και σύννομης λειτουργίας επιχειρήσεων σχετικά με την ικανοποίηση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων
• Γνώσεις των σημαντικών επιπτώσεων των χημικών αποβλήτων στον άνθρωπο και το περιβάλλον
• Γνώσεις χρήσης των ΜΑΠ και ικανότητα τήρησης μέτρων προφύλαξης και κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.English EN Greek EL