Τεχνίτης Σύγχρονων Γεωργικών Πρακτικών

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 120'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 5
Ο αγροδιατροφικός τομέας αναπτύσσεται συνεχώς δημιουργώντας την ανάγκη για κατάρτιση όσων θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον αγροδιατροφικό τομέα, ώστε να μπορούν να συμβαδίσουν και να συμμετέχουν ενεργά στις εξελίξεις. Το πρόγραμμα «Σύγχρονες Γεωργικές Πρακτικές», Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άνω και προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για μια ανταγωνιστική επαγγελματική καριέρα στον συνεχώς αναπτυσσόμενο αγροδιατροφικό τομέα.

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.