Τεχνίτης Συστημάτων Ξηράς Δόμησης – Γυψοτεχνίας

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 8

H ασφαλής, υγιεινή και λειτουργική κατοικία αποτελεί μία από τις πρωταρχικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Η ξηρά δόμηση είναι ένα ευρέως διαδεδομένο σύστημα δόμησης, καθώς τα συστήματα δόμησης με βάση το γύψο προσφέρουν απόλυτη αρχιτεκτονική ελευθερία καθώς και μια νέα διάσταση στον εσωτερικό σχεδιασμό χώρων. Αποτελεί μια σύγχρονη τεχνολογία στο πεδίο των κατασκευών, η οποία σταδιακά αντικαθιστά τον παλιό τρόπο δόμησης με βαριά διαχωριστικά και οροφές, ιδιαίτερα όταν η συμβατική κατασκευή υπολείπεται, μεταξύ άλλων, των απαιτήσεων αντισεισμικότητας και ηχομόνωσης.

Ο 'Τεχνίτης Συστημάτων Ξηράς Δόμησης-Γυψοτεχνίας' επεξεργάζεται γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες με μεταλλικά προφίλ που αφορούν σε εσωτερική και εξωτερική διακόσμηση κτηρίων. Επίσης τοποθετεί τυποποιημένα προφίλ ορυκτών ινών κατασκευάζοντας οροφές. Τοποθετεί προκατασκευασμένα θυρόφυλλα, πόρτες, πατώματα, ταπετσαρίες και γύψινα σύμφωνα με τις ανάγκες εμφάνισης και λειτουργίας χώρων εντός και εκτός των κτηρίων.

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Τεχνίτης συστημάτων ξηράς δόμησης – Γυψοτεχνίας ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τεχνικός Τομέας Περιβάλλον & Ενέργεια που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.    English EN Greek EL
    Acta