Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λόγω των δυσκολιών που προκύπτουν από την πανδημία COVID-19 και τους τρέχοντες περιορισμούς ταξιδιών και μεγάλων ομαδικών εκδηλώσεων, η Certiport...

  Στην ανάληψη κοινών δράσεων για την προώθηση της ανάπτυξης και της καινοτομίας του αγροδιατροφικού κλάδου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμφώνησαν...

English EN Greek EL
Acta