Ελασματουργικές Εργασίες

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 8
Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαΕλασματουργικές Εργασίες | Πιστοποιήσου από την ACTA - Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης! Η ACTA, ως πρωτοπόρος στον τομέα των Πιστοποιήσεων, «διαβάζει» έγκαιρα την αγορά εργασίας και δημιουργεί εκείνα τα Σχήματα που μπορούν να εξελίξουν την καριέρα των επαγγελματιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Πιστοποίηση «Ελασματουργικές Εργασίες» προστίθεται στην ενημερωμένη λίστα της. Η ειδικότητα βοηθά το άτομο να αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζεται για να εργαστεί σε μια ανάλογη επιχείρηση. Ο πιστοποιημένος, λοιπόν, θα γνωρίζει τις βασικές αρχές της ειδικότητας ώστε να λειτουργεί ως επαγγελματίας με ακρίβεια και συνέπεια. Επίσης, θα ενημερωθεί για όλους τους κανόνες ηθικής που διέπουν το επάγγελμα και είναι απαραίτητοι για την ορθή παρουσία του στο χώρο. Λαμβάνοντας την Πιστοποίηση της ACTA, ο επαγγελματίας διαθέτει ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Ο φορέας μας, με 15 χρόνια πορείας στο χώρο των Πιστοποιήσεων, με αξιοπιστία και έμφαση στη λεπτομέρεια, προσδίδει κύρος στο βιογραφικό του ατόμου που θέλει να εξελιχθεί στον τομέα του. Ο πιστοποιημένος με τη σφραγίδα της ACTA έχει προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό και αποδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει αποκτήσει. Πριν φύγεις: Μάθε περισσότερα για τις Πιστοποιήσεις της ACTA στον Τεχνικό Τομέα. Για παράδειγμα, ενημερώσου για την Πιστοποίηση Νέες Τεχνολογίες Αυτοκινήτων. Λάβε πληροφορίες για την Πιστοποίηση Τεχνικός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κ.α.
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Ελασματουργικές Εργασίες ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τεχνικός Τομέας Περιβάλλον & Ενέργεια που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation)

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.    English EN Greek EL
    Acta