Σύμβουλος Οικονομικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 8

Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαΟ πιστοποιημένος στην ειδικότητα Σύμβουλος οικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης διαθέτει  τις γνώσεις για την ανάπτυξη βασικών οικονομικών / επενδυτικών λύσεων με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη.

Πιο αναλυτικά, οι πιστοποιημένοι  αναμένεται να:

  • Να προσδιορίζουν τις οικονομικές ανάγκες της επιχείρησης και να αναγνωρίζουν τα εργαλεία, τις μεθόδους και τις τεχνικές συμβουλευτικής οικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης της επιχείρησης
  • Να ερμηνεύουν τις οικονομικές ανάγκες της επιχείρησης, να αναπτύσσουν προτάσεις για τον οικονομικό σχεδιασμό και διαχείρισή της.
  • Να υποστηρίζουν ορθολογικές προτάσεις σχετικά με τον τρόπο οικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης μιας επιχείρησης.
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Σύμβουλος οικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Χρηματοπιστωτικός Τομέας που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα μ ε το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.
Χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα, συμφωνείτε με την αποθήκευση και χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

English EN Greek EL