Σύμβουλος Διαχείρισης Ετήσιου Εισοδήματος

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 10

Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαΟ πιστοποιημένος στην  ειδικότητα Διαχείρισης Ετήσιου Εισοδήματος διαθέτει την κατάλληλη γνώση, προκειμένου να είναι σε θέση να κατανοεί τις  οικονομικές/επενδυτικές λύσεις με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη.

Πιο αναλυτικά, οι πιστοποιημένοι  αναμένεται:

  • Να διακρίνουν τους διαφορετικούς τύπους προσόδων με σταθερό επιτόκιο
  • Να, διαχειρίζονται παρακολουθούν χαρτοφυλάκιο επενδύσεων
  • Να λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς και με τους κανόνες ηθικής
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Σύμβουλος Διαχείρισης Ετήσιου Εισοδήματος ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Χρηματοπιστωτικός Τομέας που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.
Χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα, συμφωνείτε με την αποθήκευση και χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

English EN Greek EL