Διοίκηση επισιτιστικών επιχειρήσεων (F&B)

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 5
Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαΟ Food & Beverage Manager είναι ένας επαγγελματίας με κατάλληλη εξειδίκευση και πολύ συγκεκριμένο αντικείμενο. Αναλαμβάνει τη διεύθυνση και διοίκηση του προσωπικού των επισιτιστικών τμημάτων μίας ξενοδοχειακής μονάδας. Επιπλέον, είναι υπεύθυνος για τη διεύθυνση και διοίκηση του προσωπικού διαφόρων επιχειρήσεων εστίασης. Στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα, υπάρχει σημαντικό κενό στην εκπαίδευση της συγκεκριμένης ειδικότητας. Σημειώνεται, δηλαδή, ότι δεν υπάρχει κάποια σχολή ή πρόγραμμα, οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαίδευσης, που να καλύπτει το συγκεκριμένο αντικείμενο γνώσεων.

Η ACTA - Τεχνοβλαστός του ΑΠΘ έρχεται σήμερα να καλύψει αυτό το κενό. Λαμβάνοντας υπόψη και την ταχύτατη ανάπτυξη του τουριστικού και ξενοδοχειακού τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, δημιουργήσαμε τη σχετική Πιστοποίηση.

Η Πιστοποίηση F&B Manager (Food & Beverage Manager) διαχωρίζεται στο Βασικό και στο Προχωρημένο Επίπεδο. Καλύπτει, δηλαδή, πλήθος ενδιαφερόμενων που θέλουν να ξεχωρίσουν σε αυτόν τον τομέα.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
  • Υποστηρίζει τη δυνατότητα Εξετάσεων Εξ Αποστάσεως
  • Η εξέταση διαρκεί 60 λεπτά
  • Το ποσοστό επιτυχίας ορίζεται στο 70%. Δηλαδή, για να λάβει κανείς την Πιστοποίηση πρέπει να πετύχει 70% στη βαθμολογία
  • Οι θεματικές ενότητες είναι 5 στο σύνολο

Β. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
  • Δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα Εξετάσεων Εξ Αποστάσεως
  • Η εξέταση διαρκεί 90 λεπτά
  • Το ποσοστό επιτυχίας ορίζεται στο 70%. Δηλαδή, για να λάβει κανείς την Πιστοποίηση πρέπει να πετύχει 70% στη βαθμολογία
  • Οι θεματικές ενότητες είναι 5 στο σύνολο
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Διοίκηση επισιτιστικών επιχειρήσεων (F&B) ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τομέα τουρισμού που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα μ ε το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.    English EN Greek EL