Διοίκηση επισιτιστικών επιχειρήσεων (F&B)

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 10
Ο Food & Beverage Manager είναι ένας επαγγελματίας με κατάλληλη εξειδίκευση που έχει ως αντικείμενο τη διεύθυνση και διοίκηση του προσωπικού των επισιτιστικών τμημάτων μίας ξενοδοχειακής μονάδας, καθώς και τη διεύθυνση και διοίκηση του προσωπικού διαφόρων επιχειρήσεων εστίασης. Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα υπάρχει σημαντικό κενό στην εκπαίδευση της συγκεκριμένης ειδικότητας, καθώς δεν υπάρχει κάποια σχολή ή πρόγραμμα, οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαίδευσης, που να καλύπτει το συγκεκριμένο αντικείμενο γνώσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σε συνδυασμό την ταχύτατη ανάπτυξη και εξέλιξη του τουριστικού και ιδιαίτερα του ξενοδοχειακού τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς η ACTA, έρχεται σήμερα να καλύψει ένα μεγάλο κενό στο χώρο δημιουργώντας την πιστοποίηση Διοίκηση επισιτιστικών επιχειρήσεων (F&B)

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.Χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα, συμφωνείτε με την αποθήκευση και χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.