Υποδοχή Και Εξυπηρέτηση Ρωσόφωνων Τουριστών

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 3
Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαΡωσικά για Τουρισμό | Από το 2013, η ρωσική γλώσσα βρίσκεται στη δεύτερη θέση ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς γλώσσες του Διαδικτύου. Παράλληλα, θα τη βρει κανείς στην τέταρτη θέση στον κατάλογο των γλωσσών που μεταφράζονται πιο συχνά.

Οι Ρώσοι από την άλλη αγαπούν τα ταξίδια και ταξιδεύουν σ’ όλο τον κόσμο. Συνήθως, όμως, δεν μπαίνουν στη διαδικασία εκμάθησης ξένων γλωσσών. Επομένως, η Υποδοχή Και Εξυπηρέτηση Ρωσόφωνων Τουριστών είναι κομβικής σημασίας στον νευραλγικό κλάδο του τουρισμού.

Η Πιστοποίηση «Υποδοχή και Εξυπηρέτηση Ρωσόφωνων Τουριστών» δίνει την ευκαιρία στους εργαζόμενους σε ξενοδοχεία να ξεχωρίσουν. Έχοντας κατακτήσει το βασικό λεξιλόγιο, οι εργαζόμενοι μπορούν να εξεταστούν και να ενισχύσουν το βιογραφικό τους. Τα Ρωσικά για Τουρισμό είναι ένας απαιτητικός στίβος, δίνουν όμως πρόσθετη ώθηση στην εργασιακή εξέλιξη των ατόμων που απασχολούνται στον Τουρισμό.

Η Πιστοποίηση by ACTA είναι ένα ισχυρό και δημοφιλές εφόδιο για όλους τους απασχολούμενους στις τουριστικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, με την απόκτηση της Πιστοποίησης έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν εργασία και σε χώρες της Ευρώπης. Το διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Πιστοποιητικό αναγνωρίζεται ως ισότιμο στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Με λίγα λόγια, η Πιστοποίηση των δεξιοτήτων σου στα Ρωσικά για Τουρισμό αποτελεί την πιο αξιόπιστη εγγύηση της γνωστικής σου επάρκειας. Είναι η πολύτιμη απόδειξη της διαρκούς επιμόρφωσής σου.
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Υποδοχή Και Εξυπηρέτηση Ρωσόφωνων Τουριστών ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τομέα τουρισμού που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.    English EN Greek EL