Χειριστής Εργαλειομηχανών - Θεωρητικό Επίπεδο

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 5
Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαΠιστοποίηση Χειριστής Εργαλειομηχανών - Θεωρητικό Επίπεδο | Πιστοποιήσου από την ACTA - Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης!

Εργαλειομηχανές είναι τα ειδικά μηχανήματα που δίνουν μορφή σε κομμάτια μετάλλου. Ο Χειριστής Εργαλειομηχανών, ανάλογα με τη δουλειά που θα κάνει και το μέταλλο που θα χρησιμοποιήσει, διαλέγει το κατάλληλο εργαλείο. Αφού κάνει τους υπολογισμούς που χρειάζονται, χαράσσει το μέταλλο και το τοποθετεί στο εργαλείο για να του δώσει τη μορφή που θέλει. Υπάρχουν συγκεκριμένα μηχανήματα, όπως τόρνος, φρέζα, στα οποία μπορεί κάποιος να ειδικευτεί. Ο Χειριστής Εργαλειομηχανών πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαβάζει και να κατανοεί σχέδια βάσει των οποίων θα δημιουργήσει τις κατασκευές.

Πριν φύγεις: Μάθε περισσότερα για τις Πιστοποιήσεις της ACTA στον τομέα «Δομικά Έργα, Περιβάλλον & Ενέργεια». Για παράδειγμα, ενημερώσου για την Πιστοποίηση Ειδικός σε Θέματα Φυσικού Αερίου. Λάβε πληροφορίες για την Πιστοποίηση Τεχνικός Περιβαλλοντικής Προστασίας και Ανακύκλωσης Προϊόντων κ.α.
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα «Χειριστής Εργαλειομηχανών - Θεωρητικό Επίπεδο» ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τεχνικός Τομέας Περιβάλλον & Ενέργεια που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.    English EN Greek EL
    Acta