Ειδικός στις Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 5
Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαΠιστοποίηση Οικοδομικές Εργασίες | Πιστοποιήσου από την ACTA - Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης!

Ως οικοδομικές εργασίες ορίζονται οι μεμονωμένες εργασίες που χρειάζονται τα ακίνητα έπειτα από το πέρασμα του χρόνου. Η φθορά των υλικών οδηγεί εκ των πραγμάτων στην ανάγκη για επισκευές και επιδιορθώσεις. Ο οικοδομικός και κατασκευαστικός κλάδος απασχολεί πλήθος εργαζομένων, οι οποίοι οφείλουν να διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις για να ολοκληρώνουν με επαγγελματισμό τη δουλειά που τους έχει ανατεθεί.

Η Πιστοποίηση «Ειδικός στις Οικοδομικές Εργασίες - Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου» από την ACTA δίνει την ευκαιρία στους επαγγελματίες να αποδείξουν τις δεξιότητές τους. Αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο στην αναζήτηση εργασίας, ενώ επιπλέον προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό του χώρου.

Οι εργοδότες στον οικοδομικό και κατασκευαστικό κλάδο χρειάζονται εργαζόμενους με πιστοποιημένες γνώσεις, καθώς αυτό εγγυάται το ορθό αποτέλεσμα και τη σωστή εκτέλεση του εκάστοτε έργου. Το κύρος και η αξιοπιστία της ACTA - Τεχνοβλαστός ΑΠΘ είναι η εγγύηση για τις δυνατότητες κάθε επαγγελματία.

Πριν φύγεις: Μάθε περισσότερα για τις Πιστοποιήσεις της ACTA στον τομέα «Δομικά Έργα, Περιβάλλον & Ενέργεια». Για παράδειγμα, ενημερώσου για την Πιστοποίηση Τεχνικός Λειτουργίας και Συντήρησης Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων. Λάβε πληροφορίες για την Πιστοποίηση Τεχνικός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κ.α.
Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα «Ειδικός στις Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου» ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τεχνικός Τομέας Περιβάλλον & Ενέργεια που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.    English EN Greek EL