Τεχνικός Λειτουργίας και Ελαφριάς Συντήρησης Συστημάτων Επεξεργασίας Λυμάτων - Βιολογικών Καθαρισμών

Διάρκεια εξέτασης
Διάρκεια εξέτασης: 60'
Ποσοστό επιτυχίας
Ποσοστό επιτυχίας: 70%
Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες: 8

Εξ Αποστάσεως Εξετάσεις ACTA ΣήμαΗ Διαχείριση των υδάτων αποτελεί μια από τις κύριες προτεραιότητες περιβαλλοντικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αποδοτική και ολοκληρωμένη επεξεργασία των αστικών υγρών αποβλήτων, είναι ζωτικής σημασίας στην προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος. Η βιομηχανική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών και η ολοένα και μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού στα αστικά κέντρα έχουν οδηγήσει σε αύξηση της κατανάλωσης νερού στις περιοχές αυτές και κατά συνέπεια αύξηση της παραγωγής υγρών αποβλήτων και λυμάτων. Οι ρυπαντικές και μολυσματικές ουσίες που περιέχουν τα υγρά απόβλητα τα καθιστούν επικίνδυνα τόσο για το περιβάλλον και τον αποδέκτη στον οποίο θα διατεθούν όσο και για τον άνθρωπο.

Για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας είναι απαραίτητες οι θεμελιώδεις γνώσεις των χαρακτηριστικών των υγρών αποβλήτων, της επίδρασής τους στο περιβάλλον, των μεθόδων επεξεργασίας που μπορούν να εφαρμοστούν για την απομάκρυνση και την εξουδετέρωση αυτών των συστατικών και των μεθόδων για την αξιοποίηση ή την ασφαλή διάθεση των στερεών που παράγονται κατά την επεξεργασία τους.

Ο Τεχνικός Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων είναι ένα τεχνικό στέλεχος το οποίο διαθέτει θεμελιώδεις γνώσεις των χαρακτηριστικών των υγρών αποβλήτων, της επίδρασής τους στο περιβάλλον, των μεθόδων επεξεργασίας που μπορούν να εφαρμοστούν για την απομάκρυνση και την εξουδετέρωση αυτών των συστατικών και των μεθόδων για την αξιοποίηση ή την ασφαλή διάθεση των στερεών που παράγονται κατά την επεξεργασία τους.

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Τεχνικός Λειτουργίας και Ελαφριάς Συντήρησης Συστημάτων Επεξεργασίας Λυμάτων - Βιολογικών Καθαρισμών ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τεχνικός Τομέας Περιβάλλον & Ενέργεια που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Θέλω να πιστοποιηθώ για

Συμπληρώστε τη φόρμα και εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.    English EN Greek EL
    Acta